IDC: Vista przyniesie ogromne korzyści gospodarcze w EU

Microsoft zaprezentował wyniki badań dotyczących wpływu systemu Windows Vista na europejski przemysł IT i całą gospodarkę Unii Europejskiej. Firma broni się w ten sposób przed zarzutami Komisji Europejskiej dotyczącymi niekorzystnego wpływu tego systemu na konkurencję na rynku IT. Badania przeprowadzone przez IDC - a sponsorowane przez Microsoft - objęły sześć krajów UE - Polskę, Niemcy, Francję, Wlk. Brytanię, Hiszpanię i Danię.

IDC twierdzi, że w ciągu roku od wprowadzenia do sprzedaży Windows Vista, system zostanie zainstalowany na ponad 30 mln komputerów. Na całym świecie w tym okresie liczba użytkowników nowego produktu Microsoftu przekroczy 100 mln. Premiera Vista przełoży się tym samym na rynek pracy. W ciągu roku 20% miejsc pracy w całej branży IT będzie związanych z Vista. Systemem tym będzie zajmować się ok. 1 mln osób. Z tego ok. 100 tys. będą stanowiły nowe miejsca pracy.

IDC wskazuje ponadto, że na każde euro przychodu Microsoft płynącego z Vista, przełoży się na 14 euro przychodów firm związanych z dystrybucją, tworzeniem aplikacji na platformę Windows czy zajmujące się serwisem systemu w sześciu badanych krajach UE. Wydatki na IT w badanych krajach stanowią ok. 65% wszystkich środków przeznaczanych na informatykę w Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Norwegii i Szwajcarii.

Microsoft ostrzegał wcześniej, że premiera Windows Vista może zostać opóźniona w Europie ze względu na obawy regulatorów dotyczących wpływu nowego produktu Microsoft na konkurencję. Komisja Europejska rozważa czy nowe funkcje Windows Vista m.in. udoskonalone mechanizmy bezpieczeństwa, nie będą stanowiły pogwałcenia prawa, podobnie jak miało to miejsce pół roku temu w przypadku nowej wersji Windows Media Playera.

Zadaniem niektórych obserwatorów, prezentacja wyników badania IDC pokazuje, że Microsoft uświadomił sobie, iż argumenty prawne mogą okazać się nieskuteczne. Konieczne jest zatem odwołanie się do argumentów gospodarczych i politycznych. Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu czterech posłów Parlamentu Europejskiego (w tym Michał Kamiński z PiS) przesłało do Neelie Kroes, komisarza ds. konkurencji UE list wskazujący zagrożenia związane z opóźnianiem premiery Vista Windows.


TOP 200