IDC: 176,5 mln PC do końca roku

Nowa prognoza IDC zakłada, że w 2004 r. na rynek trafi 176,5 mln komputerów, co oznacza wzrost o 14,2 proc. Producenci notują bardzo dobre wyniki w segmencie korporacyjnym - w drugim kwartale wzrost sięgnął 17,2 proc. - najwięcej od połowy 1999 r. Jak podaje IDC, to także czwarty z kolei kwartał kiedy wzrost rynku sięga ponad 13 proc.

IDC: 176,5 mln PC do końca roku

IDC: Światowy rynek PC w latach 2001-2005 (mln szt.)

Z analiz wynika, że osłabł natomiast popyt w segmencie konsumenckim. Rok temu wzrost sięgał 20-proc., zaś na drugą połowę 2004 r. IDC szacuje jedynie 9 proc. Dzięki zwiększonym zakupom realizowanym przez przedsiębiorstwa, IDC podniosło czerwcową prognozę wzrostu z 13,5 do 14,2 proc.

Szacunki dotyczące kolejnych lat są już bardziej ostrożne. Na 2005 r. IDC przewiduje wzrost rzędu 10,5 proc. (mniej o 0,2 proc. od wcześniejszej prognozy). Zdaniem specjalistów z IDC w następnych latach producenci PC mogą spodziewać się jedynie jednocyfrowych wzrostów sprzedaży.

Zobacz również:

IDC: 176,5 mln PC do końca roku

IDC: Światowy rynek PC w latach 2001-2005 (wzrost proc.)

W Stanach Zjednoczonych popyt na nowe maszyny powinien rosnąć w dwucyfrowym tempie - szacuje IDC. Również w Europie Zachodniej silne euro pozytywnie wpływa na rynek. Jednak dynamika rynku nieco osłabnie, m.in. w związku z pewnym spadkiem sprzedaży w segmencie komputerów przenośnych.


TOP 200