ICT w 2021 roku - ostrożny optymizm

Łączna wartość wydatków na ICT w Europie w bieżącym roku ma wynieść, wedle prognoz IDC, niecałe 917,5 mld dolarów. To 1,8-procentowy spadek w porównaniu z ub. rokiem. Ale już w 2021 analitycy spodziewają się poprawy.

W 2020 r. IDC spodziewa się niewielkiego, 1-procentowego wzrostu wydatków na teleinformatykę. Prognozy pochodzą w ostatniej aktualizacji cyklu analiz IDC Worldwide Black Book Live Edition. W porównaniu z poprzednim opracowaniem, wydanym w lipcu, szacunki wyglądają nieznacznie lepiej.

Gorsza wiadomość jest taka, że nakłady finansowe na ICT zdaniem analityków nie wrócą do poziomu sprzed epidemii COVID-19 przynajmniej do 2022 r., a są to i tak ostrożne oceny (aby tak się stało, według IDC wydatki musiałyby rosnąć w tempie ok. 3,5% rocznie).

Zobacz również:

  • Inwestycje w technologie cyfrowe priorytetem dla CFO
  • Usługi ICT dla firm i instytucji napędzają biznes Grupy Netia
  • Spotify prognozuje 100 mld USD przychodów w ciągu 10 lat

Spadków należy spodziewać się niemal we wszystkich segmentach rynkowych. To efekt powszechnej tendencji do wstrzymywania inwestycji w technologie o znaczeniu „nie-krytycznym”.

Wyjątkiem od tej reguły jest segment sprzętu, w którym nastąpi 1,4-procentowy wzrost rok do roku.

Duża w tym zasługa zwiększonego popytu na komputery osobiste, tablety i monitory, napędzanego przez pandemię – kupujący ruszyli na zakupy sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej. Koronawirus wzmógł też popyt na urządzenia mobilne i należy oczekiwać kontynuacji i tego trendu.

W przeciwieństwie do tradycyjnej infrastruktury, usługi IaaS nadal będą cieszyć się dużym zainteresowaniem (tylko w 2020 r. wzrost o ponad 38 %) tym bardziej, że po wybuchu pandemii znacząco zwiększyło się użycie usług chmurowych.

Dobre czasy dla IaaS

W samym tylko 2019 r. światowy rynek chmury publicznej osiągnął, wg IDC, wartość 233,4 mld dolarów i 26-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższa dynamika wzrostu charakteryzuje segmenty IaaS – infrastruktury jako usługi oraz PaaS – czyli platformy jako usługi, które w przeciągu roku zwiększyły wartość o blisko 40 %.

W porównaniu z rokiem 2016, rynek usług chmury publicznej urósł ponad dwukrotnie. W tym samym okresie łączne wydatki na IaaS i PaaS wzrosły niemal trzykrotnie. IDC przewiduje, że w ciągu najbliższych kilku lat wydatki na IaaS i PaaS nadal będą rosły w tempie wyższym niż wzrost całego rynku chmury.

Usługi mocno w dół

Wydatki europejskich firm na usługi informatyczne mają w 2020 roku spaść o prawie 4% - również przez COVID-19. Mniej organizacji podpisze nowe umowy lub przedłuży bieżące kontrakty. Najmocniej odczują to firmy świadczące usługi konsultingowe, deweloperzy aplikacji na zamówienie oraz integratorzy. W nieco lepszej sytuacji znajdą się dostawcy usług zarządzanych, takich jak przykład hosting i outsourcing IT.

Operatorów usług telekomunikacyjnych czeka w 2020 r. nieco większy spadek przychodów niż w całym ICT – wedle prognoz IDC wyniesie on 2,1%. Zwiększony ruch w sieciach mobilnych, spowodowany epidemią i pracą zdalną, nie zrównoważył spadku zapotrzebowania na usługi roamingowe zagranicą, wynikającego z ograniczeń w przemieszczaniu się.

Wydatki na oprogramowanie obniżą się o 0,1%. Mimo kryzysowego wstrzymania wielu projektów software’owych, krótkookresowa prognoza IDC dla tego rynku nie przewiduje poważniejszych przeszkód a zapotrzebowanie na aplikacje nie zmniejszy się z dnia na dzień. Przeciwnie, popularyzacja modelu pracy zdalnej była istotnym czynnikiem wzrostu dla segmentu oprogramowania, gdyż wiele organizacji znalazło się w potrzebie wyposażenia pracowników w niezbędne narzędzia do pracy z domu i współpracy zdalnej oraz odpowiednie systemy zabezpieczające, dopasowane do specyfiki tego trybu.

W związku z pandemią wciąż wywierającą poważny wpływ na funkcjonowanie biznesu analitycy IDC sugerują dostawcom, by w swoich ofertach kłaść nacisk na zapewnienie organizacjom większej zwinności operacyjnej i odporności na zawirowania rynkowe. Producenci powinni dostarczać wartość dodaną do istniejących kontraktów, jak też być bardziej elastyczni w kwestii zapisów kontraktowych i opcji płatności. Mile widziane może się okazać zwiększenie zakresu obsługi klienta. Wszystko to w obecnej sytuacji może przełożyć się na pozyskanie długoterminowych, lojalnych klientów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200