ICSA Labs będzie testować aplikacje bezpieczeństwa

ICSA Labs (niezależny oddział Verizon Business) pracuje nad zestawem testów, które będą sprawdzać, czy aplikacje zapewniające bezpieczeństwo końcowym stanowiskom pracy klasy "enterprise" spełniają określone wymagania. Po powstaniu takich testów ICSA Labs będzie wydawać certyfikaty potwierdzające zgodność aplikacji z określonymi normami.

Przygotowaniem testów zajmuje się powołane specjalnie do tego celu przez ICSA Labs konsorcjum ESC (Endpoint Security Consortium), do którego swój akces zgłosiły już takie firmy, jak , McAfee i Microsoft.

Testy będą sprawdzać, czy rozwiązanie chroni skutecznie końcowe stanowisko pracy przed różnego rodzaju zagrożeniami i oferuje takie mechanizmy, jak np. zapora, anty-malware, anty-wirus, anty-spam, IDS czy IPS. Rozwiązanie powinno też mieć taką architekturę, aby można je było integrować z globalnymi systemami bezpieczeństwa.

Zobacz również:

ICSA Lab (International Computer Security Association) zamierza opracowywać i następnie udostępniać dokumenty zawierające porady i tzw. "najlepsze praktyki".


TOP 200