ICANN wprowadzi nowe nazwy domen internetowych

Organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) poinformowała o wprowadzeniu 4-12 nowych domen. Ma to związek z ograniczonymi możliwościami obecnych serwerów DNS. Stosowanie nowych domen mogłoby rozpocząć się już w II kwartale 2001 r.

Dotychczasowy system podziału nazw na grupy z rozszerzeniami .com, .edu, .org, .mil i .net jest już nieefektywny z powodu dynamicznie rosnącej liczby rejest-rowanych domen. Przed kilkoma laty pojawiła się więc propozycja rozbudowania tego schematu. Nie jest jednak pewne, które domeny ostatecznie zostaną zatwierdzone. Wśród pewnych typów wymienia się .web i .biz. Raport grupy roboczej, której przewodniczył Mike Roberts, prezes ICANN, nie jest jednak dokumentem wiążącym. Dopiero cała 19-osobowa Rada ICANN jest uprawniona do podjęcia ostatecznej decyzji.

Domena na wszystko

Firmy i konsorcja zainteresowane rejestracją nazw w ramach nowych domen nadesłały do ICANN aż 191 propozycji wraz ze szczegółowym opisem sposobów ich wykorzystania i proponowanymi cenami. ICANN powołała grupę roboczą, której zadaniem była analiza propozycji i opracowanie rekomendacji w formie raportu.

Propozycje zostały podzielone na cztery kategorie: ogólne, branżowe, specjalne i przeznaczone dla nowych usług. W ramach kategorii ogólnej znalazły się m.in. domeny .biz, .web i .home, które były wymieniane przez większość firm. Zdarzały się także propozycje związane z branżą lub typem prowadzonej działalności, np. .books, .cafe, .jobs, .hotel i .insurance. Domeny specjalne to m.in. .union, .health, .museum. Wśród domen dla nowych usług znalazły się m.in. .tel, .mobile i .geo.

Przesiane propozycje

Grupa analizująca propozycje odrzuciła te, które prowadzą do segregowania treści, np. .kids i .sex. Rekomendacji nie otrzymały również domeny związane z typem działalności. Nie zaakceptowano także propozycji Novella, dotyczącej domeny .dir. Według raportu ICANN, nie uwzględniała ona należycie interesów innych producentów systemów katalogowych. Przynajmniej na razie organizacja zrezygnowała z domeny .tel. Bezpośrednią przyczyną odstąpienia od wprowadzenia do użytku tej propozycji był list od ITU stwierdzający, że integracja planów numeracyjnych z systemem DNS jest skomplikowana i wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz.

Krytycy raportu twierdzą, że ICANN nie przedstawiła klarownych kryteriów, którym powinny odpowiadać propozycje, zostawiając pole do arbitralnych ocen. Mówią też, że przedstawiony raport zbytnio skupia się na aspektach technicznych, nie doceniając argumentów biznesowych.

Wciąż nie rozwiązany jest wątek ochrony praw własności intelektualnej. Prawdopodobnie posiadacze zarejestrowanych znaków towarowych będą mieli pierwszeństwo w rejestracji nazw w ramach nowych domen. ICANN zaproponowała, aby kwestia ta była szczegółowo rozważana po akceptacji nowych domen, jednak środowisko to naciska, aby organizacja określiła zasady ochrony własności intelektualnej, zanim zatwierdzi jakiekolwiek nowe domeny.


TOP 200