IBS wprowadza do Polski system ASW Virtual Enterprise

Nazwa ASW Virtual Enterprise może być myląca. Nie chodzi bowiem o kolejną wersję produkowanego przez szwedzką firmę IBS systemu ERP, ale o oprogramowanie służące do integracji rozwiązań informatycznych, stosowanych w różnych przedsiębiorstwach.

Nazwa ASW Virtual Enterprise może być myląca. Nie chodzi bowiem o kolejną wersję produkowanego przez szwedzką firmę IBS systemu ERP, ale o oprogramowanie służące do integracji rozwiązań informatycznych, stosowanych w różnych przedsiębiorstwach. Jego pojawienie się nie zmienia planów rozwoju istniejącego systemu ERP - ASW 4.

<B>Siatka połączeń</B>

Wprowadzając na rynek ASW VE, przedstawiciele IBS kreślą wizję modelu biznesowego, opartego na ścisłej koordynacji spółek działających w ramach grup kapitałowych lub blisko współpracujących ze sobą niezależnych przedsiębiorstw. Koncepcja opiera się jednak nie na wielostopniowych łańcuchach, lecz na powiązaniach w modelu "każdy z każdym". Wymiana informacji ma być szybka i bezpośrednia, co ma umożliwić m.in. obniżanie kosztów magazynowych i poprawę obsługi klienta.

Zobacz również:

  • Google Meet stawia na większe możliwości streamingu

Dla wprowadzenia porządku IBS proponuje, aby działanie sieci koordynował tzw. Główny Integrator - firma nadzorująca działanie pozostałych uczestników (tzw. siatki) za pomocą odpowiednich narzędzi ASW VE. "Głównym Integratorem powinien być duży dystrybutor. To on właśnie ma dostęp do informacji zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Jemu najbardziej zależy na optymalizacji procesów" - mówi Rafał Tymków, kierownik projektów w IBS Polska sp. z o.o. ASW VE ma stać się narzędziem do szybkiej integracji przedsiębiorstw.

<B>Modelowanie biznesu</B>

Virtual Enterprise to platforma middleware wykorzystująca XML. Ale nie tylko. Oprócz cech charakterystycznych dla warstwy pośredniej, a więc tłumaczenia i kolejkowania komunikatów, zawiera narzędzia i komponenty wysokiego poziomu, służące do modelowania zależności biznesowych.

Zastosowano tu stworzone pod egidą IBM słynne "kostki biznesowe", znane pod nazwą San Francisco, które po wyposażeniu w komponenty Enterprise Java Beans (J2EE) uruchamiane są na serwerze aplikacji IBM WebSphere. Zastosowanie ASW VE nie wymaga wprowadzania zmian w istniejących aplikacjach ERP uczestników łańcucha. Konieczne jest jednak stworzenie interfejsów XML, najczęściej na poziomie baz danych.

<B>Pod rękę z wielkimi</B>

Produkt ujrzał światło dzienne zaledwie 2 miesiące temu. Chcąc zyskać przewagę nad konkurentami przygotowującymi się do zaoferowania podobnych produktów, IBS nawiązał już współpracę z IBM Global Services i kilkoma czołowymi firmami doradczymi. Mają one tworzyć centra kompetencyjne i oferować ASW VE swoim klientom. Jak twierdzą przedstawiciele IBS Polska, na wdrożenie systemu na poziomie światowym zdecydowały się już wywodzące się ze Szwecji koncerny ABB i Volvo.

Cena ASW VE zależy głównie od liczby współpracujących firm. "Standardowo licencja dla jednego podmiotu gospodarczego kosztuje 80-100 tys. USD. W Polsce ceny będą jednak niższe" - przekonuje Dariusz Wesołowski, dyrektor ds. sprzedaży w IBS Polska. Firma przygotowuje się obecnie do lokalizacji systemu. W pełni polska wersja będzie dostępna prawdopodobnie w IV kwartale 2001 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200