IBM: zyskowny II kwartał

International Business Machines w II kw. br. osiągnęła 2 mld USD zysku. Firma spodziewa się jednak spadku przychodów w drugim półroczu z powodu pogarszających się wyników sprzedaży zestawów komputerowych i pamięci masowych.

W drugim kwartale br. IBM zanotował zysk netto na poziomie 2 mld USD, co było zgodne z przewidywaniami analityków. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. IBM wypracował zysk netto na poziomie 1,75 mld USD. Przychody koncernu ukształtowały się na niemal identycznym poziomie jak w I kw. tego roku i wyniosły 21,6 mld USD. Coraz lepsze wyniki spzedaży odnotowuje dział usługowy koncernu, którego obrót w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 7%. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży IBM mogą jednak zmniejszyć się o ok. 5%, a w okresie październik-grudzień o 3-4%. Przedstawiciele firmy obawiają się, że w drugiej połowie bieżącego roku pogorszy się sytuacja na rynku komputerów klasy PC oraz podzespołów (dyski twarde). IBM spodziewa się również pogorszenia kondycji finansowej działu zajmującego się produkcją półprzewodników.

Zobacz również:


TOP 200