IBM zapowiada nową wersję OS/390

IBM poinformował, że nowa wersja systemu OS/390 2.8 trafi na rynek 24 września br. Zgodnie z przyjętą polityką, firma uaktualnia ten system operacyjny co pół roku. Nowa wersja ma się charakteryzować przede wszystkim lepszą ochroną oraz funkcjami zarządzania, co ma zaowocować możliwością obsługi większej liczby transakcji przeprowadzanych drogą elektroniczną.

IBM poinformował, że nowa wersja systemu OS/390 2.8 trafi na rynek 24 września br. Zgodnie z przyjętą polityką, firma uaktualnia ten system operacyjny co pół roku. Nowa wersja ma się charakteryzować przede wszystkim lepszą ochroną oraz funkcjami zarządzania, co ma zaowocować możliwością obsługi większej liczby transakcji przeprowadzanych drogą elektroniczną.

Nowe funkcje bezpieczeństwa zostały zaprojektowane tak, aby system operacyjny lepiej współpracował z sieciami VPN. Wymiana kluczy szyfrowania pomiędzy punktami końcowymi transakcji w sieciach prywatnych będzie odbywać się automatycznie i zarządzana będzie za pomocą standardowego protokołu Internet Key Exchange.

Zmiany objęły także SecureWay Communications Server, stanowiący bramkę pomiędzy serwerem i aplikacjami a siecią komputerową. Nowa wersja obsługuje m.in. technologię Virtual IP Addressing, co pozwala automatycznie przełączać transmisję opartą na protokole IP pomiędzy różnymi maszynami zgrupowanymi w klastry. Gdy połączenie z jednym serwerem ulegnie uszkodzeniu, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do innego serwera, dzięki czemu będzie zapewniony stały dostęp do aplikacji.

Wśród nowości znalazły się również funkcje opracowane pod kątem podwyższonej jakości usług dla ustalonych aplikacji i użytkowników. W ich skład wchodzi m.in. agent umożliwiający administratorowi sieci rezerwację ustalonego pasma sieciowego.

Ponadto w OS/390 ulepszono obsługę protokołu LDAP V3, umożliwiającego dostęp do obsługujących go usług katalogowych. Obecnie system będzie mógł się komunikować również z serwerami i klientami LDAP pochodzącymi od innych niż IBM producentów. Wydajniejsze mają być też funkcje drukowania, głównie dzięki zastosowaniu Internet Printing Protocol w Infoprint Server, znanym wcześniej jako OS/390 Print Sever.

W kolejnej wersji 2.9, zaplanowanej na przyszły rok, mają znaleźć się m.in. usprawnione funkcje dla klientów Windows, w tym druku i obsługi rodzimych plików, oraz obsługa tekstowego przeszukiwania dokumentów XML.


TOP 200