IBM zainwestuje 50 mln dolarów w rozwój inteligentnych miast

Firma zainaugurowała wczoraj (15 listopada) program dla miast - Smarter Cities Challenge. W ramach programu udostępni swoich ekspertów, technologię i usługi o łącznej wartości 50 mln dolarów, aby pomóc 100 miastom z całego świata.

W ciągu najbliższych trzech lat IBM wyśle swoich ekspertów do tych miast, które najlepiej uzasadnią swoją potrzebę udziału w programie Smarter Cities Challenge. Konsultanci IBM zapoznają się z lokalnymi wyzwaniami, takimi jak administracja, służba zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo, świadczenia społeczne, transport czy łączność.

Pomogą oni miastom w analizie ich potrzeb i ustaleniu priorytetów, w przeglądzie mocnych i słabych stron a także podzielą się doświadczeniami z najbardziej efektywnych strategii stosowanych przez inne miasta.

Zobacz również:

Celem programu jest również zapoznanie lokalnych władz z rolą, jaką inteligentna technologia odgrywa w łączeniu różnych aspektów życia miasta, w jaki sposób może pomóc, aby stały się bardziej atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Miasta będą wybierane na zasadach konkurencyjnych, w oparciu o szereg kryteriów, w tym możliwość wyraźnego wskazania od dwóch do czterech inicjatyw strategicznych. Rozpatrywana będzie także historia innowacyjnego rozwiązywania problemów przez miasto, zdolność do wykorzystania technologii i powszechnie dostępnych danych oraz zaangażowanie i gotowość do współpracy ze strony władz lokalnych.

Do programu mogą przystąpić miejscowości o różnej wielkości, ale uważa się, że miasta liczące od 100 tys. do 700 tys. mieszkańców zyskają najwięcej na tej współpracy.


TOP 200