IBM: wsparcie zarządzanie procesami biznesowymi

IBM udostępnił nowe oprogramowanie, wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi poprzez wdrożenie SOA (Service Oriented Architecture). Oprogramowanie należy do rodziny WebSphere, a uzupełnieniem są moduły z grupy Rational i Tivoli.

IBM SOA Foundation to zintegrowany, oparty na standardach zestaw oprogramowania, uzupełniony o najlepsze praktyki i modele zarządzania. Uzupełnieniem SOA Foundation jest SOA Industry Accelerators - zbiór architektur referencyjnych, modeli i komponentów programowych, które mają umożliwiać zmniejszanie kosztu projektu i ryzyko związane ze wdrożeniem SOA.

Do modelowania procesów w ramach SOA, IBM oferuje WebSphere Business Modeler, narzędzie pozwalające modelować, symulować i analizować procesy zanim zostaną wdrożone. Uzupełnia ono modelowanie SOA oferowane przez Rational Software Architect.

Nowe narzędzie WebSphere Integration Developer wykorzystuje platformę Eclipse do implementacji procesów opartych na SOA. IBM wprowadził również nową wersję aplikacji Rational Application Developer. Natomiast WebSphere Enterprise Service Bus (ESB) umożliwia połączenie i integrację aplikacji i usług wykorzystujących Web Services.

Kolejną nowością jest WebSphere Process Server, motor do uruchamiania procesów, wykorzystujący otwarte standardy i WebSphere ESB, oraz WebSphere Business Monitor do zarządzania rozwiązaniami opartymi o SOA.

W ramach wsparcia inicjatywy SOA, IBM uruchamia również nowe zasoby dla programistów w ramach developerWorks.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200