IBM stawia na migracje

Standardowo opisywanym przez IBM kierunkiem migracji jest proces przejścia od bazy Oracle do DB2 w aplikacjach takich jak SAP.

Do tej pory głównym argumentem przemawiającym za migracją do innych baz danych była różnica w modelu licencjonowania i ewentualne oszczędności związane z kosztem licencji. Obecnie możliwości migracji są znacznie lepsze niż jeszcze kilka lat temu, zyski większe, a sam proces nie jest tak kosztowny i kłopotliwy.

Standardowo opisywanym przez IBM kierunkiem migracji jest proces przejścia od bazy Oracle do DB2 w aplikacjach takich jak SAP. Dotychczas migracje takie wykonywane były sporadycznie, gdyż wymagały dużych prac związanych z konwersją danych i kodu. Obciążone były też znacznym ryzykiem biznesowym.

Dzięki technologii licencjonowanej od firmy EnterpriseDB, która wydaje własną komercyjną bazę danych Postgres Plus, w DB2 opracowano kompilator kodu PL/SQL. Rozwiązanie to umożliwia migrację przy bardzo niewielkich zmianach kodu, gdyż emuluje ono większość obiektów. Ponadto, sam proces migracji jest znacznie prostszy niż jeszcze trzy lata temu, gdyż dostępne są lepsze narzędzia.

Kolejną bazą, z której IBM proponuje migrację, jest Sybase. Dzięki porozumieniu z firmą ANTs Software, udostępniono narzędzie DB2 SQL Skin for Sybase, które umożliwi łatwą migrację z tej bazy do DB2. Dave Laverty, wiceprezes ds. marketingu działu zarządzania informacją w firmie IBM mówi: "Najważniejszą z korzyści z takiej migracji są oszczędności związane z kosztem licencji oraz składowania danych. Kompresja danych, obecna w DB2, pokazuje swoje zalety w wielu aplikacjach, takich jak SAP. Obecnie migrować możemy nie tylko z Oracle'a , ale także z bazy Sybase do DB2 bez radykalnych zmian kodu".

Mniejsze koszty składowania

Proces migracji nie jest jedynie techniczną operacją, gdyż wymaga przystosowania całej infrastruktury do nowej pracy oraz przeszkolenia administratorów. W przypadku Sybase należy najpierw przenieść do DB2 tabele, procedury oraz metadane, a następnie wykorzystać narzędzia, które zapewnią prawidłową współpracę aplikacji z nową bazą danych.

Najważniejsze zyski związane są ze zmniejszeniem kosztów składowania danych spowodowane kompresją na poziomie kolumn (różnica może sięgać nawet 50%). Razem z migracją należy odpowiednio zmodyfikować oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa - najczęściej odbywa się to przez zmianę agenta backupowego. Chociaż migracja bazy danych w aplikacji ERP wydaje się bardzo poważnym zadaniem, w Polsce już przeprowadzano takie operacje związane z przejściem z bazy Oracle do DB2 w oprogramowaniu SAP.


TOP 200