IBM przeznaczył 0,5 mld USD na wspieranie firm internetowych

IBM stworzył fundusz inwestycyjny w wysokości 500 mln USD, przeznaczony na dofinansowanie szybko rozwijających się firm internetowych, których oferta jest skierowana do przedsiębiorstw.

IBM stworzył fundusz inwestycyjny w wysokości 500 mln USD, przeznaczony na dofinansowanie szybko rozwijających się firm internetowych, których oferta jest skierowana do przedsiębiorstw.

Dział IBM Global Financing będzie współpracował z wybranymi funduszami typu venture capital, aby zapewnić środki pieniężne na sprzęt, oprogramowanie i usługi IBM-a dla firm internetowych, które już wcześniej korzystały z takich inwestycji. IBM zamierza także zacieśnić stosunki z firmami typu venture capital, które wśród klientów mają przedsiębiorstwa internetowe, oferując im dodatkowe wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury informatycznej.

Ponadto IBM zaoferuje także szeroki wachlarz innych rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw z branży internetowej, określanych mianem Net Generation, w wyniku czego jego łączna inwestycja przekroczy 1 mld USD. Firma będzie m.in. inwestować w firmy typu venture capital, specjalizujące się we wspieraniu przedsiębiorstw internetowych, oraz przejmować wybrane, nowo powstające spółki, tworzące obiecujące technologie. Ponadto ma być oferowany program, w którego ramach wybrane firmy będą mogły przez pół roku korzystać bezpłatnie z usług i technologii IBM-a o wartości do 1 mln USD.