IBM: projektowanie oprogramowania w chmurach

Firma udostępniła wersję beta nowych usług przeznaczonych dla programistów, którzy chcą tworzyć i wdrażać aplikacje w publicznych lub prywatnych clouds.

Podobnie jak inni dostawcy, np. Skytap, IBM proponuje cloud services jako jeden za sposobów uzyskiwania przez programistów szybkiego dostępu do odpowiednich zasobów informatycznych, co czasami jest bardzo trudne w firmach prowadzących wiele własnych projektów programistycznych i odczuwających braki w zasobach informatycznych. Usługa Smart Business Development and Test, która funkcjonuje w publicznej cloud IBM, ma umożliwiać programistom niemal natychmiastowe uzyskiwanie potrzebnych im do pracy zasobów.

Firma zapowiedziała też rozpoczęcie wdrażania Rational Software Delivery Services for Cloud Computing w prywatnych clouds. Technologia ta, łącząca dobre praktyki programistyczne, usługi testowania zarządzania i planowania, a także inne narzędzia, takie jak oprogramowanie śledzenia zasobów, ma zapewnić zespołom projektowym możliwość bardziej efektywnej pracy.

Zobacz również:

  • Edge computing: 5 potencjalnych pułapek

Obie usługi maja być ogólnie dostępne w pierwszym kwartale 2010 r. Opłaty za usługi mają być wnoszone w nowym modelu pay-as-yoy-go. Firma zamierza także używać - opcjonalnie dla Rational Software Delivery Services for Cloud Computing - licencjonowania opartego na żetonach. W ramach tej sposobu płatności, użytkownicy zakupywaliby pewną liczbę "żetonów", które mogliby przenosić z produktu na produkt - według bieżących potrzeb. Na przykład: w początkowej fazie projektu żetony przydzielano by do narzędzi programistycznych, a w końcowej do oprogramowania testującego.

Chociaż IBM dość zdecydowanie forsuje swoją strategię cloud, nie do końca jest jasne czy rynek jest już gotowy do wchłonięcia takich usług. Według analityków Forrester Research, jeden na dziesięciu projektantów ma wdrożony projekt oprogramowania w chmurach, ale większość z nich wykorzystuje dostawców IaaS (Infrastructure-as-a-Sevice), takich jak Amazon EC2, do wdrażania kompletnej już aplikacji, która została zaprojektowana i przetestowana środkami własnymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200