IBM pomoże w odtwarzaniu danych po katastrofie

IBM rozpoczął świadczenie usługi "odtwarzania po katastrofie" ($disaster recovery$) dla dużych firm, w których istnieje konieczność kontynuowania operacji biznesowych nawet w przypadkach nieprzewidzianych, totalnych awarii systemu informatycznego.

IBM rozpoczął świadczenie usługi "odtwarzania po katastrofie" (disaster recovery) dla dużych firm, w których istnieje konieczność kontynuowania operacji biznesowych nawet w przypadkach nieprzewidzianych, totalnych awarii systemu informatycznego.

Różnica pomiędzy tą usługą a podobną, oferowaną wcześniej przez IBM, leży w tym, że zapewnia ona nie tylko składowanie danych, ale także aplikacji, zapewniając kompletną "infrastrukturę odwodową", która może być gotowa do akcji w ciągu kilku minut po zablokowaniu głównego ośrodka informatycznego.

Zobacz również:

"Infrastruktura odwodowa" może być aktywowana także w razie przeciążenia głównego ośrodka informatycznego. W ten sposób nadmierne obciążenie może być rozdzielone pomiędzy ośrodek główny i zdalny.

Usługa ma być oferowana przez jednostkę IBM Global Service i obejmie także konsultacje oraz zasoby pamięci masowej. Jest adresowana do instytucji finansowych, biur podróży i firm komunikacyjnych, ponieważ to właśnie tego typu podmiotom szczególnie zależy, aby zachować "ciągłość biznesową", nawet w razie całkowitego załamania podstawowego systemu informatycznego.

Inna różnica w tej ofercie polega na tym, że usługi te mogą być świadczone przy użyciu zasobów własnych klienta, z wykorzystaniem jego infrastruktury.

Usługa jest dostępna w cenie z zakresu kilkuset tysięcy do kilku milionów USD.

Zagadnienia odtwarzania po katastrofie i ciągłość biznesowa stały się jednym z podstawowych zmartwień szefów departamentów informatycznych dużych firm po wydarzeniach z 11 września ubiegłego roku. Od tej pory odnotowuje się wzmożony wysiłek decydentów w zakresie informatyki w dziedzinie ustanawiania planów awaryjnych na wypadek katastrofy, zapewniających możliwości kontynuowania operacji biznesowych w sposób ciągły na wypadek awarii głównego systemu informatycznego.


TOP 200