IBM ogłosił wyniki za III kwartał

W III kwartale 1999 roku finansowego IBM osiągnął zysk netto w wysokości 1,8 mld USD (1,5 mld USD rok wcześniej). Przychody firmy w tym okresie wyniosły 21,1 mld USD (20,1 mld USD).

W III kwartale 1999 roku finansowego IBM osiągnął zysk netto w wysokości 1,8 mld USD (1,5 mld USD rok wcześniej). Przychody firmy w tym okresie wyniosły 21,1 mld USD (20,1 mld USD).

W tym czasie sprzedaż sprzętu komputerowego wyniosła 8,8 mld USD, a oprogramowania 3 mld USD. Usługi IBM Global Services przyniosły 7,9 mld USD. Pod względem geograficznym największy przychód przyniósł rynek amerykański - 9,6 mld USD. O 2% spadła sprzedaż w regionie EMEA, gdzie osiągnęła 5,8 mld USD.

Całkowite przychody pochodzące z kanałów OEM wyniosły 2 mld USD i wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 24%.