IBM: narzędzia dla autonomic computing

IBM udostępnił narzędzia Autonomic Computuing Toolkit, które mają wspomóc projektantów w budowaniu systemów komputerowych z mechanizmami samonaprawy.

W oparciu o strukturę Eclipse (open source), autonomiczny zestaw narzędzi IBM ma współpracować z IBM Software Development Platform, wspomagając projektantów w dołączaniu elementów autonomii do projektowanych przez nich aplikacji.

Zestaw zawiera komponenty zagnieżdżane, narzędzia, scenariusze użytkowania i dokumentację.

Komponenty te pokrywają cztery obszary. Autonomic Management Engine monitoruje aplikacje, identyfikuje problemy i decyduje, czy potrzebna jest ich korekta. Integrated Solution Console pozwala na monitorowanie i centralne uruchamianie administrowania poprzez infrastrukturę opartą na Webie.

Zobacz również:

Z kolei Solution Instalation i technologie wdrażania są kluczowymi dla autonomic computing - wykrywają wzajemne zależności pomiędzy aplikacjami i ograniczają liczbę problemów instalacyjnych i konfiguracyjnych.

Czwarta grupa komponentów, technologie Problem Determination, obejmuje format Common Base Event standaryzujący wymianę danych o problemach, Generic Log Adaptor przekształcający istniejące pliki do formatu CBE oraz Log and Trace Analyzer do czytania logów w formacie CBE, korelowania wyników i wyświetlania rekordów. Przyspiesza analizę przyczyny problemów.

Autonomic computing jest ważnym elementem strategii On Demand IBM. Jednak w opinii analityków, chociaż projektanci będą zapewne sprowadzać i wypróbowywać ten zestaw narzędzi, to czas tej technologii jeszcze nie nadszedł.

Nie opracowano jeszcze standardu technologii samonaprawiania, jako że obszar ten jest ciągle jeszcze w fazie badawczo- projektowej, a firmy takie jak IBM i Microsoft prowadza prace projektowe w rozbieżnych kierunkach. Microsoft zamierza zaprojektować samonaprawcze, autonomiczne przetwarzanie w ramach Visual Studio.

Zestaw narzędzi IBM, obsługujący platformy IBM AIX, Linux/Intel i Windows 2000, zawiera także przewodnik online i przewodnik użytkownika.

Zestaw jest dostępny pod adresem http://www.ibm.com/autonomic, a informacje o nim pod adresem http://www.ibm.com/developerWorks/autonomic


TOP 200