IBM na Węgrzech

Big Blue coraz bardziej umacnia swe pozycje na rynkach w Europie Wschodniej.

Big Blue coraz bardziej umacnia swe pozycje na rynkach w Europie Wschodniej.

Ostatnio zakupił większościowy pakiet akcji w węgierskim przedsiębiorstwie komputerowym Muszertechnika, które w 1991 r. zaopatrzyło krajowy rynek w 25% wszystkich nabytych na Węgrzech minikomputerów. IBM nie sprecyzował jednak jaki procent akcji stanowi nabyty przez niego pakiet, ani też kwoty, za jaką go nabył.


TOP 200