IBM modernizuje COBOL

IBM zamierza modernizować aplikacje COBOLu przez połączenie produktów COBOLu i WebShere na mainframe, z EJB oraz architekturami ukierunkowanymi na usługi.

Ulepszenia w COBOLu (Common Business-Oriented Language) mają przedłużyć żywot aplikacji napisanych w tym języku, które, według szacunków firmy, liczą na całym świecie ponad 200 miliardów wierszy kodu. Nowa wersja Enterprise Cobol v3.3 rozszerza ten język na aplikacje webowe, SOAP i HTTP.

Programiści piszący w Enterprise Cobol v3.3 na platformie z/OS mogą generować wiadomości wyjściowe XML ze struktur danych COBOLu i współdziałać z EJB.

Zobacz również:

  • Rust to język najczęściej używany do tworzenia aplikacji WebAssembly

W wersji poprzedniej (3.2) zawarta jest obsługa wiadomości wchodzących XML. Wersja 3.3 wprowadza możliwość generowania wiadomości XML i przekazywania ich do innych aplikacji.

Projektanci będą mogli pisać EJB w COBOLu 3.3 na platformie WebShere z/OS, która jest wersją serwera aplikacyjnego WebSphere dla mainframe. Pozwoli to w efekcie na tworzenie komponentów wielokrotnego użytku i używanie tych komponentów w różnych środowiskach, takich jak aplikacje wsadowe lub aplikacje CICS. Kompilator COBOLu zastąpi ręczne kodowanie Java Native Interface, automatycznym generowaniem kodu JNI, który będzie używany przez COBOL do komunikowania z Javą.

Główna korzyścią z takiego podejścia jest możliwość używania kodu bez konieczności posiadania jego duplikatu w Javie. EJB mogą wykonywać takie funkcje, jak dostęp do informacji w bazach danych czy wykonywanie kalkulacji ryzyka w aplikacjach ubezpieczeniowych.

Nowe wydanie COBOLu wyposażono także w mechanizm odpluskwiania mieszanki kodu COBOLu i innych aplikacji. Wersja ta obsługuje także najnowsze wydanie (wersja 8) DB2 Universal Database.

WebSphere Studio Enterprise Developer 5.1.1 wykorzystuje mechanizmy IDE zarówno dla J2EE jak i Cobolu. Produkt obsługuje architektury zorientowane na usługi w tym sensie, że dostęp oparty na SOAP może być projektowany dla aplikacji mainframe. System mainframe może być np. połączony z programem Windows.

Aplikacje WebSphere mogą komunikować się z aplikacjami CICS bez konieczności zakupu WebSphere Studio Application Developer Enterprise Integrator.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200