IBM likwiduje dział Network Computing Software

W ramach zmian przeprowadzanych przez IBM-a wewnątrz działu Software Group powstaną nowe działy i zostanie rozwiązany dział Network Computing Software (NCS). Zajmował się on systemami bezpieczeństwa, technologiami związanymi z językiem Java i dostępowymi.

W ramach zmian przeprowadzanych przez IBM-a wewnątrz działu Software Group powstaną nowe działy i zostanie rozwiązany dział Network Computing Software (NCS). Zajmował się on systemami bezpieczeństwa, technologiami związanymi z językiem Java i dostępowymi.

W specjalnym oświadczeniu, rozprowadzonym w grudniu ub. r. wewnątrz firmy, John Thompson, wiceprezes i dyrektor Software Group poinformował pracowników, że zmiany "mają na celu takie ulokowanie zasobów ludzkich i produktów, aby było to zgodne z tym, z tym w jaki sposób klienci postrzegają rynek".

Wraz z rozwiązaniem działu NCS użytkownicy mogą spodziewać się przeniesienia produktów związanych z bezpieczeństwem SecureWay i metakatalogami (katalogami katalogów) do pionu Managing Technology Tivoli. W tym celu zostanie utworzony dział Tivoli SecureWay, którego szefem będzie Carl Kessler. Z kolei produkty SecureWay, umożliwiające integrację z maszynami typu mainframe ( w tym przez interfejs WWW), staną się częścią nowo powstałego działu Transformation and Integration, stanowiącego część obecnego działu Application and Integration Middleware.

System OS/2 i Workspace On-Demand będą podlegać Solutions and Strategy, wchodzącemu w skład Software Group.

Jak wynika z oświadczenia, nowo powstały dział Solutions and Integration skupiać się będzie na poszukiwaniu metod połączenia produktów Software Group ze specjalizowanymi aplikacjami branżowymi. Jeff Jaffe, dotychczasowy szef działu SecureWay Software obejmie stanowisko wiceprezesa ds. technologii i polityki IBM-a.