IBM łączy produkty Rational i Tivoli

Firma przygotowała integrację produktów Rational i Tivoli w celu zapewnienia użytkownikom możliwości automatyzacji procesów w zespołach projektowania, testowania i wdrażania.

Mechanizmy zarządzania usługami w produktach Rational mają wspomagać automatyzację cyklu projektowania, a technologie Tivoli automatyzację wdrażania oprogramowania w usługach produkcyjnych i zarządzania wydajnością.

Integracja obejmuje poszczególne rodzaje oprogramowania z obu linii produktowych. Zintegrowane Rational Test Lab Manager, Tivoli Provisioning Manager i Tivoli Application Dependency i Discovery Manager mają usprawniać rozpoznawanie środowiska aplikacyjnego i dobieranie zasobów dla testów laboratoryjnych oraz środowiska produkcyjnego.

Rational Performance Tester i Tivoli Composite Application Manager mają skracać czas testowania i rozwiązywania problemów poprzez odtworzenie rzeczywistego środowiska produkcyjnego.

Rational Asset Manager i Tivoli Change and Configuration Management Database mają usprawniać dostarczanie aplikacji poprzez integrację danych o zasobach na etapie projektowym.

Rational ClearQuest i Tivoli Service Request Manager mają integrować informacje o problemach w ramach usług wsparcia i systemów usuwania błędów projektowych. Synchronizacja tych systemów ma umożliwiać szybsze rozwiązywanie problemów użytkownika.

Integracja Rational Software Architect i Tivoli Application Depenedency Discovery Manager ma przyspieszać dostarczanie aplikacji i usług poprzez modelowanie środowiska wdrożenia aplikacji w oparciu o rzeczywiste dane konfiguracyjne.

Ponadto IBM przygotował rozwiązania przeznaczone do automatyzacji zadań projektowych i współpracy zespołowej: Rational System Architect i Rational Focal Point do analiz i ustalania priorytetów; Rational Quality Manager do rozpoznawania i kontroli źródeł ryzyka; Rational Team Concert i Rational Asset Manager do usprawniania zarządzania cyklem życia zasobów.


TOP 200