IBM i Shiva piszą wspólnie oprogramowanie

Dwie firmy, Shiva Corp. i IBM zdecydowały się wspólnie podjąć pracę nad oprogramowaniem sieciowym pracującym w środowisku komputerów IBM.

Dwie firmy, Shiva Corp. i IBM zdecydowały się wspólnie podjąć pracę nad oprogramowaniem sieciowym pracującym w środowisku komputerów IBM.

Bedą to programy pozwalające użytkownikowi na uzyskanie dostępu do sieci Ethernet i Token- Ring, przy wykorzystaniu różnych protokółów komunikacyjnych i portów. Oprogramowanie instalowane będzie na serwerach produkowanych przez firmę Shiva Corp: NetModem i LanRover, które mogły do tej pory komunikować się z siecami NetWare i AppleTalk. Wszystkie usługi zdalnego dostępu będą ściśle zintegrowane z nowymi wersjami sprzętu produkcji IBM (routery, mostki, adaptery i węzły komunikacyjne). Będzie można z nich korzystać, używając protokółów standardu IBM oraz innych technologii jak np. Frame Relay (przełączanie ramki). Obie firmy pracują obecnie nad wieloprotokołowym oprogramowaniem, umożliwiającym dostęp do usług Frame Relay i ISDN.


TOP 200