IBM i Microsoft zdominują platformę information workplace?

Według najnowszego raportu Forrester Resarch, obie firmy mogą stać się głównymi graczami na rynku technologii "współpracy" (information workplace). Nie oznacza to jednak, że mniejsi dostawcy rozwiązań Web 2.0 nie odegrają na nim ważnej roli.

Biuro przyszłości według firmy badawczej będzie platformą, która zarządza zawartością, wymianą wiadomości, współpracą zespołową w czasie rzeczywistym i komunikacją miedzy pracownikami (Forrester nazywa tę platformę "information workplace"). Dzisiejsi użytkownicy posługują się wieloma aplikacjami, które często nie potrafią "rozmawiać" z sobą i nie integrują się z danymi zaplecza.

Według raportu Forrester, Microsoft i IBM starają się zająć centralne miejsce w takim "information workplace". Przy sprzedanych 85 milionach licencji Microsoft SharePoint i 18 milionach aplikacji współpracy IBM Sametime, decydenci próbujący stworzyć taką platformę będą prawdopodobnie chcieli wykorzystywać istniejące inwestycje w rozwiązania tych dwóch dostawców. Jak odnotowano w raporcie obie firmy dysponują ofertą w zakresie współpracy, zawartości, portali, wspomagania prac biurowych i inteligencji biznesowej - to znaczy w technologiach, które Forrester postrzega jako krytyczne dla zbudowania information workplace.

Chociaż IBM czy Microsoft mogą zapewnić podstawowe elementy, to wcale nie oznacza, że mniejsi dostawcy nie będą odgrywać już większej roli na tym rynku. Jeżeli będą projektować oprogramowanie łączące się z platformami tych dużych dostawców, to mają duże szanse utrzymania się na rynku.

Co prawda, przedsiębiorstwa wolą współpracować z mniejszą liczba dostawców, ale nie oznacza to, że IBM i Micorosoft pozostaną na rynku same. I tak na przykład mniejsi dostawcy technologii Web 2.0 mogą dostarczać przedsiębiorstwom wiki czy blogi z lepszą funkcjonalnością niż zapewnia np. SharePoint. Jeżeli tacy dostawcy zaprojektują swoje oprogramowanie tak, aby właściwie integrowało się z SharePoint, to prawdopodobnie nie będą mieli kłopotów z jego sprzedażą.


TOP 200