IBM certyfikuje BPSC

Pakiet Impuls BPSC v. 4,2,3 otrzymał certyfikat IBM ServerProven. Na polskim rynku dostępne są jak dotąd tylko 4 systemy klasy ERP posiadające ww. certyfikat.

Pakiet Impuls BPSC v. 4,2,3 otrzymał certyfikat IBM ServerProven. Na polskim rynku dostępne są jak dotąd tylko 4 systemy klasy ERP posiadające ww. certyfikat.

Uzyskanie znaku ServerProven potwierdziło poprawność działania aplikacji na rozwiązaniach klastrowych. Firma liczy, że otworzy to oprogramowaniu Impuls drogę do strategicznych instalacji w centrach obliczeniowych i bankach.

Przyznanie BPSC certyfikatu IBM ServerProven nastąpiło po przeprowadzeniu testów w Solution Partnership Center w Warszawie.

Testy wykonano na klastrze opartym o oprogramowanie Windows 2000 Advancet Server oraz ServicePack 2. Konfiguracja zawierała dwa nody klastra z identycznym systemem operacyjnym współpracującym z wydzieloną, zewnętrzną macierzą dyskową o identycznej konfiguracji. System operacyjny zainstalowano na lokalnych j.w. pracujących w RAID 5. Po zainstalowaniu, uruchomieniu i skonfigurowaniu usługi Microsoft Cluster Services na obu maszynach na jednym z nodów klastra zainstalowano bazę danych Oracle 8.1.7. Następnie wykonano instalację aplikacji Impuls, jej konfigurację i instalację Oracle Fail Safe dla Windows 2000. Następnie skonfigurowano systemu przełączania aplikacji w przypadku awarii.

Po konfiguracji wykonano instalację klienta Oracle na maszynie PC i przetestowano poprawność instalacji. Testy oprogramowania objęły wyłączanie poszczególnych nodów klastra. Podczas wyłączenia nieaktywnej maszyny, klient nadal pracuje i nie zauważa awarii serwera. Podczas wyłączenia aktywnego noda oprogramowanie Oracle w całości zostaje przeniesione na drugi komputer z klastra. Ze względu na około 30 sekundową zwłokę pomiędzy przełączeniami aplikacji, klient musi ponownie nawiązać sesję z serwerem w celu podłączenia do bazy danych. Jest to jedyna akcja wymagana ze strony klienta i administratora w celu dalszej pracy aplikacji.

Sprzęt:

IBM xSeries 250

4 x PIII 700 MHz, 2 GB RAM, macierz dyskowa 4x18 GB

IBM xSeries 250

2 x Pentium Xeon, 4 GB RAM, macierz dyskowa 4x18 GB

Macierz zewnętrzna 10 x 9GB

Stacje robocze Windows 2000 Proffesional

Oprogramowanie:

Windows 2000 Advanced Server x2, Microsoft Cluster Service, Oracle 8i ver. 8.1.7, Oracle Fail Safe v 3.1.2