IBM: aplikacja do zarządzania środowiskiem gridowym

IBM zaprezentował nowe oprogramowanie z rodziny Tivoli, które ma wspomagać użytkowników w lepszym zarządzaniu środowiskami gridowymi.

Tivoli Dynamic Workload Broker, który ma pojawić się na początku października br., jest oprogramowaniem oferującym centralny punkt zarządzania, ustalania priorytetów oraz integrowania przetwarzania i danych w ramach systemów grid. Oprogramowanie dopasowuje zasoby infrastruktury do zadań przetwarzania bez konieczności włączania do tego procesu administratora.

Oprogramowanie jest rozszerzeniem pakietu Tivoli Workload Scheduler, przenoszącym jego możliwości do środowiska wirtualnego w celu klastrowania, harmonogramowania i zarządzania przetwarzaniem w ramach systemów grid. Oprogramowanie może być także stosowane w środowiskach SOA (Service-Oriented Architecture) w celu przyspieszania integracji funkcji wsadowych.

Tivoli Dynamic Workload Broker jest najnowszym produktem z zestawu Batch-on-Grid IBM, przeznaczonym do tworzenia wsadów roboczych w systemach grid i automatyzacji harmonogramowania i zarządzania tymi wsadami.