IBM VisualAge

Jest to pakiet programów wykorzystujących techniki obiektowe do opracowania aplikacji typu klient/serwer w środowisku graficznym. Pakiet zawiera narzędzia do budowania aplikacji, interfejs do relacyjnych baz danych (Oracle, Sybase, DB2, in.), obszerną bibliotekę części w postaci pliku DLL, z których ''składa się'' aplikację i buduje graficzny interfejs użytkownika oraz wykonuje złożone operacje pre- i postprocessingu na danych z bazy lub wprowadzanych do niej.

Jest to pakiet programów wykorzystujących techniki obiektowe do opracowania aplikacji typu klient/serwer w środowisku graficznym. Pakiet zawiera narzędzia do budowania aplikacji, interfejs do relacyjnych baz danych (Oracle, Sybase, DB2, in.), obszerną bibliotekę części w postaci pliku DLL, z których ''składa się'' aplikację i buduje graficzny interfejs użytkownika oraz wykonuje złożone operacje pre- i postprocessingu na danych z bazy lub wprowadzanych do niej.

Użytkownik otrzymuje z VisualAge ponad 2000 części (w danych czasach obecne części nosiły po prostu nazwę podprogramów), poczynając od drobnych elementów składowych a na modułach zaawansowanego przetwarzania kończąc. Aby zdefiniować przetwarzanie wystarczy te części przemieścić na ekran, połączyć je z innymi za pomocą strzałek, określających kierunek obiegu informacji, dołączyć moduły wejściowe oraz wyjściowe i aplikacja gotowa.

Istniejące już aplikacje nieobiektowe można zamknąć (kapsułkować) w postaci kompletnych obiektów, wykorzystywanych w taki sam sposób, jak części składowe. W efekcie, nie pisząc nawet jednej linii kodu można otrzymać stosunkowo skomplikowaną aplikację.

VisualAge pozwala na tworzenie aplikacji klient/serwer w niejednorodnym środowisku sprzętowo-programowym, umożliwiając komunikowanie się ze stacjami klienta i serwerami za pośrednictwem protokołów IBM APPC, TCP/IP, NetBios i specjalistycznych protokołów komunikacji ze sprzętem IBM.

W pakiecie zawarty jest kompletny system programowania obiektowego Smalltalk. Nie jest to produkt IBM-owski - zakupiono go do firmy Object Technology Int. (OTI) i włączono do pakietu. Wsparcie dla IBM-owskiego modelu przetwarzania obiektowego System Object Model (SOM) -przewidziane w następnej wersji pakietu VisualAge - pozwoli na używanie części, zgodnych z tym modelem a opracowanych za pomocą innych języków programowania w programach Smalltalku.

Zaletami VisualAge są: łatwe wizualne opracowanie aplikacji, dostęp do relacyjnych baz danych i możliwość wykorzystania istniejących aplikacji, jako części składowych do budowy nowych aplikacji. Wadą VisualAge jest to, że działa jedynie w systemie OS/2 i ze swą stosunkowo wysoką ceną (nawet za wersję dla pojedynczego użytkownika) nie może konkurować z Visual Basiciem.


TOP 200