IBM: Stinger w wersji beta

IBM udostępnił wersję beta kolejnej generacji produktu DB2 Universal Database o nazwie kodowej Stinger. Nowe oprogramowanie zawiera nowe funkcje, które ułatwiają administrowanie bazami danych.

Udoskonalenia te, to m.in.: funkcje autonomic computing, które pozwalają automatycznie wdrażać, konfigurować i utrzymywać bazę DB2, oraz funkcje autonomicznego partycjonowania i optymalizowania dużych baz danych na wielu serwerach.

Nowe funkcje umożliwiają rozpoznawanie zmian wprowadzanych do układu danych i dostosowywanie do nich funkcji DB2. Oprogramowanie DB2 Design Advisor pozwala na automatyczne administrowanie, konfigurowanie, wdrażanie i optymalizację bazy danych.

Zobacz również:

  • Gartner: ogromny wzrost na rynku baz danych
  • Microsoft rozszerza program bug bounty

Stinger jest pierwszym rozwiązaniem wykorzystującym technologię IBM o nazwie LEO (learning optimizer). Pozwala ona na optymalizowanie kwerend kierowanych do bazy danych, co umożliwia automatyzowanie, upraszczanie i przyspieszanie obsługi zapytań bez konieczności interwencji człowieka..

Stinger zapewnia również nowe narzędzia pozwalające na pełne wykorzystanie najnowszych funkcji tworzenia aplikacji na platformach Java / Eclipse oraz Microsoft .NET. W pełniejszy sposób będą także obsługiwane architektury SOA (Service-Oriented Architectures).

Elementem Stingera jest DB2 Client Reroute – mechanizm umożliwiający użytkownikom nieprzerwany dostęp do informacji. W razie awarii bazy rozwiązanie to przełącza użytkownika do lustrzanej bazy danych, bez konieczności powtórnego uruchamiania aplikacji. DB2 będzie wykorzystywać także oprogramowanie IBM Tivoli Intelligent ThinkDynamic Orchestrator, które automatycznie przydziela dodatkową moc obliczeniową w zależności od potrzeb.

Stinger współpracuje też z modułem DB2 Everyplace zapewniającym dostęp do bazy danych pracownikom mobilnym.

Stinger ma być dostępny jeszcze w tym roku. Więcej informacji pod adresem:

http://www-306.ibm.com/software/data/db2/stinger/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200