IBM Polska wchodzi na rynek usług SAP

Spółkom takim jak itelligence, HP i Siemens Business Services wyrósł nowy poważny konkurent. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, IBM Polska planuje zwiększenie aktywności na rynku usług outsourcingowych dla klientów systemu SAP.

Spółkom takim jak itelligence, HP i Siemens Business Services wyrósł nowy poważny konkurent. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, IBM Polska planuje zwiększenie aktywności na rynku usług outsourcingowych dla klientów systemu SAP.

Spółka zaczyna od razu od mocnego akcentu - przejęcia części zadań administracyjnych i rozwojowych związanych z systemem SAP w firmie Polkomtel.

Outsourcing zadań administracyjnych wiązać się będzie z przejęciem kilkunastu pracowników działu zajmującego się utrzymaniem systemu SAP w Polkomtelu. Prawdopodobnie w strukturach operatora sieci Plus GSM pozostanie natomiast certyfikowany Ośrodek Specjalizacji Klienta SAP utworzony przez tego operatora ponad dwa lata temu.


TOP 200