IBM Poland

IBM rozpoczął w Polsce kampanię ogłoszeniową w dwóch dziennikach "Gazecie Wyborczej" i "Życiu Warszawy".

IBM rozpoczął w Polsce kampanię ogłoszeniową w dwóch dziennikach "Gazecie Wyborczej" i "Życiu Warszawy". Jej celem jest nabór pracowników do firmy , która ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku. będzie miał główną siedzibę w Warszawie. W miarę rozwoju firmy planuje się również otwarcie oddziałów lokalnych w trzech z następujących miast: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin i Wrocław. Celem ogłoszeń jest znalezienie specjalistów do obsadzenia stano wisk: szefa marketingu, przedstawicieli handlowych, inżynierów systemowych, administratorów i specjalistów od finansów. Jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom jest umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. IBM zatrudnia w sumie ponad 370 tys. pracowników w około 140 państwach i język angielski używany jest w kontaktach między wszystkimi firmami krajowymi. W swej polityce kadrowej IBM na całym świecie opiera się na zasa dach szacunku dla jednos tki i uzależnienia płacy od osiąganych wyników. IBM stara się także zatrudniać w każdej ze swoich firm krajowych głównie pracowników lokalnych. Dilip Chandra, szef pionu operacyjnego IBM na Europę Środkową i Wschodnią, powiedział: "Dla ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem jest to ogromna szansa zrobieniu kariery w ramach międzynarodowej firmy. Dla IBM zaś jest to możliwość stworzenia firmy, w której pracować będą umotywowani i doświadczeni Polacy, rozumiejący polski rynek." Rozmo wy wstępne z kandydatami przeprowadzane są w Warszawie i innych miastach od początku września br. Do tej pory IBM był reprezentowany w Polsce przez prywatną firmę DERNAN. Zapewnia ona marketing, instalację i serwis dla klientów IBM w Polsce. DERNAN współpracuje ściśle z IBM w tworzeniu IBM Polska i zasadniczy trzon jej pracowników wejdzie w skład nowej firmy.


TOP 200