IBM CEO Study 2010: kreatywność prezesów najważniejsza

Mniej niż połowa dyrektorów generalnych na świecie sądzi, że ich przedsiębiorstwa są odpowiednio przygotowane do radzenia sobie w coraz bardziej złożonym środowisku gospodarczym, według najnowszego badania opinii IBM - ponad 1 500 prezesów z 33 krajów oraz 60 branż na całym świecie. W badaniu udział wzięli również prezesi polskich spółek reprezentujących pięć branż: finanse, przemysł lotniczy, publiczny, farmaceutyczny i FMCG.

Badanie IBM CEO Study 2010 wykazuje, że dyrektorom generalnym do skutecznego poruszania się na rynku po światowym kryzysie potrzeba nie tyle rygoru, dyscypliny zarządczej, uczciwości czy wizji, ale kreatywności, która została nazwana pierwszą cechą przywództwa.

Globalnie prezesi wskazywali w kolejności na: kreatywność, uczciwość, myślenie w skali globalnej, a w Polsce na: kreatywność (100 proc.), otwartość i zaangażowanie. O ile kreatywność jest wspólna dla polskich, jak i światowych prezesów, Polacy nie wskazali na myślenie w skali globalnej.

Zobacz również:

  • 9 sposobów, na jakie CIOs nie będą mogli wspierać pracy hybrydowej w 2022 r.

Po raz pierwszy, badanie wykazało mocno rozbieżne cele strategiczne wśród liderów w podziale na obszar geograficzny: Azji, Japonii, Europy i Ameryki Północnej.

IBM CEO Study 2010: trzy podstawowe wnioski
  • Złożoność jest dzisiaj podstawowym wyzwaniem stojącym przed wszystkimi dyrektorami generalnymi.
  • Według dyrektorów, kreatywność będzie niezbędna do opanowania złożoności, co w wielu obszarach będzie oznaczało konieczność przemyślenia i zbudowania od nowa modelu spółek.
  • Tradycyjne standardy najlepszych praktyk już nie wystarczą: umiejętność przystosowania się i prowadzenia działalności w całkiem nowy sposób, aby sprostać zupełnie nowym sytuacjom, zerwanie ze status quo - to zadecyduje o tym, którzy przywódcy sobie poradzą, a którzy nie.

"Wychodzimy z kryzysu światowego i stawiamy czoła nowej sytuacji, dlatego powinniśmy docenić fakt, że CEO uważają kreatywność za najważniejszą kompetencję przywódczą, w której widzą szansę dla swoich firm" - powiedziała Monika Remiszewska, dyrektor ds. strategii i transformacji działu doradztwa biznesowego IBM Polska - "Patrząc wstecz dochodzimy do wniosku, że jest to spójne z poprzednimi wnioskami badania CEO Study IBM - największym wyzwaniem dla przedsiębiorstw od dzisiaj będzie wykorzystanie złożoności rynku i szybkości z jaką porusza się świat, który operuje niczym masywny i wzajemnie połączony system".

Zarządzanie złożonością środowiska ekonomicznego

Drugim aspektem badania IBM była ocena środowiska ekonomicznego po kryzysie. Globalnie wskazywano na złożoność (wielość czynników wpływających na rynek, niepewność gospodarczą, odmienność strukturalną).

Globalnie ośmiu na dziesięciu dyrektorów generalnych przewiduje, że środowisko ekonomiczne, w którym operują, stanie się jeszcze bardziej złożone, ale tylko 49 proc. wierzy, że ich firmy są do tego przygotowane. Jest to największe wyzwanie światowych przywódców w ostatnich ośmiu latach badań IBM. Wśród polskich prezesów 86 proc. wskazało, że środowisko jest przede wszystkim niepewne, wobec 65 proc. ich odpowiedników w skali globalnej. Różnice w wynikach pokazują, że pomimo większej niepewności polskich liderów, są oni bardziej przygotowani na złożoność strukturalną.

Prezesi stwierdzili, że w ciągu następnych pięciu lat będą musieli podwoić przychody z nowych źródeł; 76 proc. dyrektorów generalnych przewiduje przesunięcie się potęgi gospodarczej do rynków szybko rozwijających się.

W skali globalnej menedżerowie przewartościowali znaczenie czynników, które będą kształtowały strategie zarządzania firmami w ciągu 3-5 lat. Na pierwszym miejscu wskazują czynniki rynkowe, choć ich udział zmalał z 80 proc. do 56 proc.

Drugie miejsce zajmuje technologia. W ostatnich czterech edycjach badania CEO Study IBM, oczekiwany wpływ nowoczesnych technologii na organizacje przesunął się z miejsca 6. na miejsce 2. według skali ważności; co dodatkowo przyczynia się do złożoności środowiska ekonomicznego.

Na trzecim miejscu znajdują się czynniki makroekonomiczne, które odnotowały wyraźny wzrost. W Polsce pierwszą pozycję zajmują czynniki regulacyjne (38 proc.), następnie czynniki rynkowe (21 proc.), później makroekonomiczne (18 proc.).

Badanie wykazało cechy organizacji o najlepszych przychodach i zyskach w ostatnich pięciu latach

w tym również w okresie kryzysu gospodarczego. Firmy o najlepszych wynikach mają 54 proc. więcej szans na podejmowanie szybkich decyzji oraz efektywnego przewidywania wpływu decyzji i działań ekonomicznych.

Największy procent organizacji wskazuje, że zbliżenie się do klientów jest ich najważniejszą inicjatywą strategiczną w następnych pięciu latach - przy wykorzystaniu Internetu, interaktywnych i społecznych kanałów medialnych, aby zrozumieć i zainicjować zmiany w relacji z klientami i obywatelami. Tacy przywódcy postrzegają historyczną eksplozję informacji oraz przepływy informacji globalnych, jako okazje, a nie zagrożenia.

Trzeci z wniosków dotyczy koncentracji na sprawności operacyjnej, w celu uproszczenia operacji, przyspieszenia podejmowanych decyzji, wykorzystania doświadczenia innych. Organizacje bardziej efektywne pod względem operacyjnym oczekują, że 20 proc. ich przyszłych przychodów będzie pochodziło z nowych źródeł.

O IBM Global CEO Study 2010

Jest to już czwarta edycja dwuletniego badania IBM Global CEO Study. W okresie wrzesień 2009 - styczeń 2010 konsultanci IBM przeprowadzili wywiady bezpośrednie z 1 541 dyrektorami generalnymi, menedżerami oraz liderami sektora publicznego, którzy reprezentowali organizacje różnej wielkości pochodzące z 60 krajów i 33 branż. W badania wzięło udział kilkunastu prezesów polskich firm.

Pobierz:

IBM Global CEO Study 2010

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200