IBM: AS-y i RISC-i

W warszawskim hotelu Forum odbyła się 26 lutego br. prezentacja najnowszych osiągnięć IBM w zakresie systemów średniej wielkości (mid-range) i oprogramowania do nich. W trakcie blisko 8-godzinnej konferencji omówiono: zasady organizacyjne IBM EE Midrange Systems, źródła sukcesu rynkowego komputerów z rodziny AS-400 i RISC/6000, a także zapoznawano uczestników z nowymi cenami i planowanymi kierunkami rozwoju tych systemów. Dokonano również wstępnej analizy hardware i software obecnego na polskim rynku informatycznym w tej kategorii sprzętowej.

W warszawskim hotelu Forum odbyła się 26 lutego br. prezentacja najnowszych osiągnięć IBM w zakresie systemów średniej wielkości (mid-range) i oprogramowania do nich. W trakcie blisko 8-godzinnej konferencji omówiono: zasady organizacyjne IBM EE Midrange Systems, źródła sukcesu rynkowego komputerów z rodziny AS-400 i RISC/6000, a także zapoznawano uczestników z nowymi cenami i planowanymi kierunkami rozwoju tych systemów. Dokonano również wstępnej analizy hardware i software obecnego na polskim rynku informatycznym w tej kategorii sprzętowej.

W cześci odnoszącej się do komputerów zaprezentowano m.in. walory nowej linii stacji roboczych WS, składającej się z modeli 355, 365 i 375, które dzięki powiększonej pojemności dysku, charakteryzują się obecnie blisko 120% wzrostem ceny w stosunku do jakości, (w porównaniu z poprzednimi modelami). Zapoznano zebranych z koncepcją sieci multimedialnej Ultimedia Color Delivery/400 oraz modelami z rodzin AS/400 9402- 9406, osiągającymi wydajności do 54.7 jednostek, w testach IBM RAMP-C.

Software zdominowany był niemal całkowicie rozważaniami nad możliwością zastosowań zintegrowanego środowiska programistycznego ILE (Integrated Language Environment) C/400-5738-CX2 i włączenia, do 1994 r. w jego skład także języków ILE RPG/400 i ILE COBOL/400. Co by jednak nie mówić, to wydaje się, że w najbliższych latach większość aplikacji powstawać będzie, w środowiskach graficznych wykorzystujących ENVY/400, a więc z wykorzystaniem Visual Program Generator i Component Library Code.


TOP 200