IAD dla ATM

Firma RAD Data Communications zaczęła oferować operatorom telekomunikacyjnym zintegrowane urządzenia dostępowe klasy IAD (Integrated Access Devices), usprawniające dostęp do Internetu.

Firma RAD Data Communications zaczęła oferować operatorom telekomunikacyjnym zintegrowane urządzenia dostępowe klasy IAD (Integrated Access Devices), usprawniające dostęp do Internetu.

Seria urządzeń IAD przeznaczona do obsługi głównie małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwia integrowanie firmowych przekazów głosowych i transmisji danych w jeden strumień informacyjny, współpracujący z siecią ATM lub innymi sieciami pakietowymi. Taka koncepcja integracji pozwala na oferowanie abonentom końcowym usługi dodatkowej o dużej przepływności, bez potrzeby inwestowania w nową infrastrukturę sieciową.

Jednym z dedykowanych zastosowań produktów IAD, jest technologia przekazów głosowych VoDSL (Voice over Digital Subsriber Line) –funkcjonująca łącznie z transmisją danych – z wykorzystaniem istniejących linii dzierżawionych. W ten sposób uzyskuje się tani i efektywny dostęp do Internetu (VoIP), a także możliwość łączenia zasobów odległych sieci LAN, przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacji sieci.

Oferowane przez RAD urządzenia IAD, oznaczane jako LA-130, LA-140 i LA-160, wspierają technologię VoDSL i mają wbudowany ruter do połączeń ATM/LAN, a także szereg typowych interfejsów głosowych (analogowych, ISDN i PABX) do przyłączania różnych mediów lokalnych. We wszystkich produktach - zarówno głos, jak i dane – zamienione na pakiety, do postaci zgodnej z wymaganiami sieci ATM, a następnie skierowane poprzez łącze DSL do węzła sieci szkieletowej, gdzie mogą być odpowiednio przesłane dalej bądź do operatora Internetu (dane), bądź do sieci telefonicznej (PSTN).

Usługa głosowa VoDSL pozwala na dynamiczne wykorzystanie dostępnego pasma, natomiast jakość usług QoS jest zagwarantowana przez priorytetyzację pakietów – przy czym pakiety głosowe mają zawsze najwyższy priorytet. Wiele dodatkowych usług telefonicznych, takich jak: rozmowa oczekująca (Call Waiting), rozpoznanie numeru (Caller ID) czy przekazanie połączenia (Call Forwarding) jest wspierana poprzez funkcje łącza sieciowego xDSL lub E1 (2 Mb/s).

Urządzenia IAD obsługują różnorodne usługi ATM, w tym obsługę połączeń ethernetowych i IP (zgodnie z rekomendacją RFC1483) oraz połączenia międzysieciowe dla Frame Relay. Poszczególnymi jednostkami dostępowymi (np. LA-140) można zarządzać lokalnie z terminalu ASCII lub zdalnie – z możliwością przesyłania informacji zarządzających wewnątrz pasma komunikacyjnego lub poza pasmem.


TOP 200