IACS: aneks uzgodniony

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała aneks do umowy z HP Polska. Jego wartość szacowana jest na ok. 30 mln zł. Dotyczy on rozszerzenie budowy części informatycznej Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) o funkcje związane z nowym, obszarowym systemem dopłat bezpośrednich dla rolników oraz na dostosowanie już odebranych przez ARiMR części systemu IT do zmieniającej się legislacji.

Na początku system IACS miał obsługiwać dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników obliczane na podstawie wielkości produkcji. Takie były wstępne ustalenia polskiego rządu oraz przedstawicieli Unii Europejskiej. Później przyjęto tzw. uproszczony, obszarowy system rozliczeń, obejmujący dopłaty hektarowe. Ma on też w przyszłości obowiązywać w całej Unii. ARMiR i HP prowadziły negocjacje w sprawie rozszerzenia pierwotnej umowy od sierpnia br.

W ramach nowej umowy, część informatyczna systemu ma zostać zrealizowana do końca października 2004 r. Budowa systemu obsługującego wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach systemu obszarowego ma się zakończyć w styczniu 2004 r. Jednocześnie zostaną przeprowadzone szkolenia z obsługi, instalacji i utrzymania systemu IACS.

W drugiej fazie (zakończonej w marcu 2004 r.) przygotowane zostanie oprogramowanie uzupełniające w zakresie obsługi wniosków i podstawowej hurtowni danych. Do czerwca przyszłego roku powstać mają aplikacje odpowiadające za ewidencję gospodarstw, hurtownia danych oraz system identyfikacji działek rolnych LPIS. W ostatniej fazie rozbudowane zostaną interfejsy do systemów zewnętrznych oraz mechanizmy umożliwiające wykorzystanie informacji zgromadzonych w bazach danych i LPIS systemu IACS.


×