I posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki

Jak już wcześniej informowaliśmy Premier powołał Radę Koordynacyjną ds. Teleinformatyki. Rada ta na pierwszym posiedzeniu zebrała się 16 listopada br. W programie spotkania znalazło się ustalenie i omówienie zadań Rady na 1995 r., przyjęcie regulaminu pracy Rady oraz sprawy różne. Posiedzenie odbyło się w Gmachu URM a obradom przewodniczył Marek Car, pełnomocnik premiera ds. Informatyki.

Jak już wcześniej informowaliśmy Premier powołał Radę Koordynacyjną ds. Teleinformatyki. Rada ta na pierwszym posiedzeniu zebrała się 16 listopada br. W programie spotkania znalazło się ustalenie i omówienie zadań Rady na 1995 r., przyjęcie regulaminu pracy Rady oraz sprawy różne. Posiedzenie odbyło się w Gmachu URM a obradom przewodniczył Marek Car, pełnomocnik premiera ds. Informatyki.

Przypominamy, że Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki liczy czternaście osób, w jej składzie znaleźli się pełnomocnicy ds. systemów informatycznych z wszystkich kluczowych resortów. Radzie przewodniczy M. Car.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200