I kwartał Informixa

W I kwartale roku finansowego 1999 Informix odnotował przychód 196,6 mln USD, co oznacza 22-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (161 mln USD). Zysk netto w I kw. wyniósł 7,2 mln USD. Rok wcześniej firma odnotowała stratę netto w wysokości 386 tys. USD.

W I kwartale roku finansowego 1999 Informix odnotował przychód 196,6 mln USD, co oznacza 22-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (161 mln USD). Zysk netto w I kw. wyniósł 7,2 mln USD. Rok wcześniej firma odnotowała stratę netto w wysokości 386 tys. USD.

Przychody z udzielonych licencji wzrosły o 17% i wyniosły 97,9 mln USD (83,4 mln USD), sprzedaż usług była natomiast większa o 27% - 98,7 mln USD (77,6 mln USD). Pozostałe składniki przychodu firmy pochodziły ze sprzedaży baz danych.

Geograficznie połowa wartości przychodu pochodziła z rynku Ameryki Północnej - 97,7 mln USD (wzrost 24-proc.). W rejonie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu sprzedaż Informixa osiągnęła wartość 60,6 mln USD (16%), w krajach Azji i Pacyfiku - 23,9 mln USD (28%), w Ameryce Łacińskiej - 14,2 mln USD (27%).


TOP 200