I FORUM FIRM KOMPUTEROWYCH Europy środkowo-Wschodniej

Od początku obecnej dekady, Europa Środkowa i Wschodnia stanowią przedmiot zainteresowania potężnych firm komputerowych.

Od początku obecnej dekady, Europa Środkowa i Wschodnia stanowią przedmiot zainteresowania potężnych firm komputerowych. Jest to potencjalnie poważny rynek, a zarazem szansa szybszego wyjścia z recesji, obserwowanej na Zachodzie. Równocześnie wiele z tych firm ma nadal problemy ze zdefiniowaniem zachowań tego rynku, ze znalezieniem wspólnego języka zarówno z poważnymi (zwłaszcza instytucjonalnymi) odbiorcami, jak i z lokalnymi partnerami. Utrudnieniem są kwestie związane ze standaryzacją, określeniem kryteriów przetargów na duże systemy, ze znalezieniem partnerów nie tylko zdolnych do współpracy przy adaptowaniu produktów (zwłaszcza oprogramowania) na macierzystym gruncie, ale również dysponujących odpowiednim zapleczem, umożliwiającym profesjonalne podejście do marketingu i implementacji dużych systemów.

Generalnie można powiedzieć, że rynek Europy Środkowej i Wschodniej, przy całym swym potencjale, jest nadal rynkiem sporego ryzyka zarówno dla firm wchodzących na ten rynek, jak i macierzystych. Zmniejszać je można głównie poprzez wzajemną konfrontację zdobytych tu doświadczeń. Rzecz w tym jednak, że nadal płaszczyzna ich wymiany wydaje się ograniczona. Spotkania ludzi z tzw. "branży" odbywają się z reguły z okazji prezentacji konkretnych produktów lub podczas targów. Nie miało natomiast dotychczas miejsca wspólne spotkanie przedstawicieli firm komputerowych ze wschodniej i środkowej części Europy z ich zachodnimi partnerami.

Istnieje jednak szansa wypełnienia tej luki. W dniach 26- 28 października odbędzie się w Krakowie I Forum Firm Komputerowych Europy Środkowej i Wschodniej. Jego organizatorem jest, działające formalnie od ponad pół roku w Polsce, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, korzystające przy organizacji Forum zarówno z poparcia polskich rządowych służb informatycznych, jak i Biura DG - XIII EWG w Brukseli. Stan prac nad przygotowaniem tego spotkania pozwala sądzić, że w podwawelskim grodzie będzie znakomita okazja do poznania firm działających na rynkach Białorusi, Bułgarii, Czech, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowenii, Ukrainy, Węgier i oczywiście Polski.

Organizatorzy liczą na zaprezentowanie najważniejszych przedsięwzięć informatycznych w tych krajach, problemów, jakie wiążą się ze standaryzacją, zwłaszcza w kontekście systemów otwartych możliwości. Z kolei o tym, jak realizują ideę otwartości i jak rzutować ona może na zachowania użytkowników i rynku, mówić mają m.in. przedstawiciele takich potentatów jak: Simens, WYSE, DELL oraz jeden ze współtwórców Unixa-SCO.

Będzie też okazja do poruszenia tak gorących tematów jak: problemy lokalizacji programów komputerowych, prawnej ochrony oprogramowania i zasięgnięcia opinii na temat proponowanych rozwiązań, dotyczących tzw. amnestii zwłaszcza dla instytucjonalnych użytkowników nielegalnie pozyskanego softwaru. Forum pozwoli przygotować dokument o możliwościach i ograniczeniach w transferze technologii, w którym zapewne znaczące miejsce zajmie temat zróżnicowania rozstrzygnięć COCOM, co do poszczególnych państw, jak i kwestia barier celnych.

Wreszcie ostatni dzień spotkania w Krakowie poświęcić się zamierza telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na rozwój poczty elektronicznej oraz powiązania sieci ISDN z pakietowymi. Nie można wykluczyć, że I Forum Firm Komputerowych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej zainicjuje spotkania regularne, a być może wykreuje organizację działającą permanentnie na rzecz racjonalnego wdrażania najnowszych technologii informatycznych.


TOP 200