Hyperion: Nie będzie emisji nowych akcji, będą kolejne przejęcia

Akcjonariusze, działającej na rynku usług telekomunikacyjnych spółki, zdecydowali o rezygnacji planowanej emisji akcji serii D. Wcześniej z giełdy zamierzano pozyskać minimum 30 mln zł. Planowane akwizycje i dalszy rozwój firmy mają być sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu lub emisji obligacji.

"Spółka będzie dalej realizowała strategię rozwoju poprzez przejęcia i konsolidację rynku dostawców Internetu szerokopasmowego" - mówi Tomasz Gajdziński prezes zarządu Hyperion S.A. Zdaniem kierownictwa firmy obecna wycena spółki nie odzwierciedla jej rzeczywistej wartości. W związku z tym zaplanowana wcześniej emisja akcji byłaby niekorzystna dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zdecydowano również o przeznaczony całego zeszłorocznego zysku na podwyższenie kapitału zapasowego. W przyszłości środki te mają zostać wykorzystane do inwestycje w rozwój Grupy Kapitałowej Hyperion. Zaplanowano również przeprowadzenie wykupu akcji własnych w terminie 2 lat.


TOP 200