Hybrydowa przyszłość firmowa

W globalnym badaniu Cisco aż 89% dyrektorów IT z całego świata uznało, że wzrost wykorzystania pracy zdalnej oznaczał dla ich organizacji zmianę kulturową. Zdaniem ekspertów rozpoczęty proces budowania nowego modelu pracy utrzyma się po zakończeniu pandemii koronawirusa. Będzie dominował model mieszany, w którym część osób pracuje zdalnie, a część z biura.

Praca zdalna będzie naprzemiennie stosowana z pracą w biurze.

Organizacje przeszły ostatnio prawdziwy chrzest bojowy. Właściwie z dnia na dzień zmuszone były przebudować dotychczasowe modele pracy i świadczenia usług. Konieczność zapewnienia ciągłości działania w warunkach pandemii wiązała się w wielu firmach z potrzebą przyspieszenia procesu cyfrowej transformacji. A tam, gdzie następują szybkie zmiany, nietrudno o pojawienie się nowych wyzwań, z którymi odpowiedzialni za cyfrową transformację musieli się zmierzyć.

Zdalna szybuje w górę

Jak poradzili sobie z tym menedżerowie IT? Przede wszystkim musieli zapewnić pracownikom organizacji możliwość pracy zdalnej – bezpiecznej i pozwalającej na dostęp do firmowych zasobów tak, by zminimalizować ryzyko utraty ciągłości działania. Jeszcze przed pandemią globalnie firmy odnotowywały wzrost udziału pracy zdalnej w całości modelu funkcjonowania. W globalnej ankiecie przeprowadzonej wśród 1300 CIO przez Cisco menedżerowie IT wskazali, że o ile w ich przedsiębiorstwach w IV kwartale 2019 odsetek pracowników zdalnych wynosił 24%, w czasie pandemii COVID-19 było to aż 70%. 89% dyrektorów IT z całego świata uznało, że taki wzrost wykorzystania pracy zdalnej oznaczał dla ich organizacji zmianę kulturową.

Zobacz również:

87% ankietowanych przyznało, że utrzymanie normalnego poziomu działalności było dla nich wyzwaniem – podobnie jak zapewnienie bezpieczeństwa rozproszonej siły roboczej, na które wskazało 80% pytanych przez Cisco dyrektorów IT.

Nadchodzą zmiany

Wzrost zainteresowania narzędziami do pracy zdalnej, w tym tych oferowanych przez Cisco, zmienia obraz globalnego rynku pracy. Eksperci zgodnie twierdzą, że czeka nas nowy model pracy – hybrydowy, w którym obecność fizyczna w biurze będzie współistniała z pracą zdalną. Nowe podejście do sposobu świadczenia i realizacji usług będzie wymagało odpowiednich zmian w infrastrukturze i narzędziach, by każdy, niezależnie od miejsca przebywania, mógł osiągać ten sam poziom doświadczenia użytkownika systemów firmowych. „Trudno oczekiwać, że po zniesieniu restrykcji wrócimy do stanu sprzed pandemii. Koronawirus sprawił, że wiele osób doceniło walory pracy zdalnej. Firmy powinny elastycznie reagować na potrzeby pracowników i umożliwiać im wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca, nie zapominając jednocześnie o kwestiach bezpieczeństwa. Myślę, że wprowadzenie w firmach mieszanego modelu pracy będzie jedną z trwalszych zmian wywołanych obecną sytuacją” – stwierdził Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco Polska.


TOP 200