Hurtownie i Windows NT

NCR nie chce być postrzegany wyłącznie jako producent sprzętu, ale także jako dostawca oprogramowania.

NCR nie chce być postrzegany wyłącznie jako producent sprzętu, ale także jako dostawca oprogramowania.

Na tegorocznej konferencji partnerów amerykańskiej firmy NCR Corporation, dawniej będącej częścią koncernu AT&T, na którą przybyli przedstawiciele ponad 250 klientów (również z Polski), dominowały dwa tematy. Pierwszym było podpisanie obejmującej swym zasięgiem cały świat umowy z SAS Institute, dotyczącej wspólnego wdrażania hurtowni danych. Drugim tematem było wiele zapowiadanych na przyszły rok inicjatyw NCR, związanych z Windows NT.

Lars Nyberg, prezes i dyrektor wykonawczy NCR, podczas otwarcia konferencji powiedział, że w najbliższej przyszłości firma zamierza zwrócić szczególną uwagę na sprzedaż hurtowni danych, które mają stać się strategicznym jej produktem. Stanowi to znaczną zmianę w kierunku rozwoju firmy, zważywszy, że NCR postrzegany był przede wszystkim jako producent sprzętu, a nie oprogramowania. „Nasza strategia związana jest z faktem, że coraz więcej firm, które „służą” klientom, uważa wdrożenie hurtowni danych za konieczne, aby w przyszłości być bardziej konkurencyjnym" - powiedział Lars Nyberg. Poinformował także, że w przyszłym roku (najprawdopodobniej w czerwcu) pojawi się nowa wersja własnej bazy danych NCR - , pracująca pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT. Zwiększyć się ma także oferta usług i konsultacji związanych z wdrożeniami. Obecnie przynoszą one 3 mld USD rocznie, podczas gdy całkowite przychody za ubiegły rok osiągnęły wartość 6,9 mld USD.

Umowa z SAS

NCR i zamierzają wspólnie dostarczać kompletne rozwiązania z zakresu hurtowni danych, począwszy od dostaw oprogramowania i sprzętu, po przeprowadzanie wdrożeń dla różnego rodzaju przedsiębiorstw. Pierwsza z firm będzie oferować oprogramowanie i platformę sprzętową, druga natomiast wyspecjalizowane systemy typy data mining oraz oprogramowanie do zarządzania danymi i wspierania decyzji. Ponadto NCR od stycznia 1998 r. stanie się pierwszym na świecie dystrybutorem produktów i usług SAS Institute. Dotyczy to m.in. aplikacji: SAS/Warehouse Administrator, SAS/Enterprise Miner oraz SAS/Enterprise Reporter. Włączy on je do swojego pakietu rozwiązań pod nazwą NCR Scalable Data Warehouse.

Obie firmy zamierzają także zintegrować niektóre produkty. SAS Institute przygotuje wersje swoich aplikacji współpracujących z bazą danych Teradata. Zdaniem przedstawicieli obu producentów, ma to przyspieszyć wdrażanie hurtowni danych oraz zapewnić przedsiębiorstwom szybszy zwrot inwestycji. Firmy będą również prowadzić wspólne akcje promocyjne i marketingowe. Współpraca ich ma objąć także działy sprzedaży i wsparcia technicznego. W pierwszej kolejności porozumienie dotyczyć będzie wspólnych projektów w Ameryce Północnej, a później dopiero w Europie i Azji.

Rozwiązania dla średnich firm

NCR, podobnie jak inni producenci, dostrzegł, że system operacyjny Windows NT szybko umacnia pozycję na rynku korporacyjnym. Przejawem zaangażowania NCR na rynku Windows NT jest ogłoszona w San Diego decyzja o opracowaniu nowej wersji bazy danych Teradata, pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoftu. W roku 2000, jak podaje International Data Corporation, udział Windows NT na rynku światowym wyniesie 21% (7% obecnie). Największy wzrost sprzedaży notowany będzie właśnie w najbardziej interesujących NCR branżach: bankowości i finansach (39% wzrost), telekomunikacji (39%) oraz systemach sprzedaży ratalnej (37%).

Aby zwiększyć otwartość oprogramowania Teradata, firma zapowiada, że nie będzie ono „przywiązane" jedynie do jej platformy sprzętowej. System ten dołączy do kolejnej aplikacji, która NCR przygotowuje specjalnie dla systemu Microsoft. Od dwóch lat firma ta rozwija i sprzedaje rozwiązanie klastrowe dla Windows NT- LifeKeeper. Obecnie ma ono możliwość podłączenia do trzech serwerów Windows NT lub Unix. Według zapowiedzi przedstawicieli firmy, większe możliwości ma oferować nowa wersja tego oprogramowania, która prawdopodobnie pojawi się na rynku jeszcze w tym roku.

NCR zamierza wkrótce wprowadzić na rynek hurtownie danych o wielkości ok. 50 GB (z możliwością rozbudowy), które mogłyby wdrażać także średniej wielkości firmy. Strategię te potwierdza również rozpoczęcie sprzedaży nowego serwera 4700 z serii WorldMark, wyposażonego w procesory intelowskie Pentium Pro 200 MHz. Jego cena w wersji standardowej wynosi 158 tys. USD, a wraz z hurtownią o pojemności 50 GB - 315 tys. USD. Firma opracowuje także wspólnie z Computer Associates International „lżejszą” wersję systemu do zarządzania siecią Unicenter TNG, która ma być zintegrowana z oprogramowaniem LifeKeeper.


TOP 200