Hurtownia w tydzień?

Wszystkie operacje na bazie mają na wejściu ciąg bajtów i dają w wyniku zbiór również w postaci ciągu bajtów. Można go następnie wprowadzić na wejście następnej operacji. Jest to tzw. właściwość domknięcia operacyjnego (closure) oznaczająca, że wynik każdej operacji jest takim samym obiektem, jak obiekty wejściowe, może więc stanowić wejście do następnej operacji.

Domknięcie operacyjne nie występuje w bazach relacyjnych, gdyż wprawdzie dotyczy tabel, ale nie obejmuje takich rozszerzeń, jak indeksy. Baza oparta na architekturze X-Set jest więc znacznie bardziej elastyczna, ponieważ motor bazy może operować jej wszystkimi zbiorami: danymi, metadanymi, schematami, zapytaniami, wynikami odpowiedzi na zapytanie itp.

Motor bazy X-Set

Motor bazy opartej na architekturze X-Set składa się z warstwy podstawowej operowania na zbiorach, wykonującej takie czynności, jak suma zbiorów, złączenie wewnętrzne i wybieranie rekordu, oraz z warstwy semantycznej, zapewniającej obsługę schematu bazy, dokonywanie agregacji na podstawie klucza lub grupowania.

Podstawowa warstwa dokonuje operacji na zbiorach prezentowanych jako ciągi bajtów; setki tych operacji zastosowane do zbiorów pozwalają na nadanie im znaczenia i wykrywania zależności.

Operacje sterowane danymi

Język programowania przepływu zbiorów pozwala na wywoływanie funkcji z parametrami i dokonywanie operacji warunkowych, sterowanych danymi uzyskanymi z bazy. Możliwości te zapewniają mu elastyczność. Umożliwia tworzenie skomplikowanych zapytań, wykonywanych wielokrotnie zależnie od wartości uzyskanych z bazy lub zapytań zagnieżdżonych rekurencyjnie. Przykładowo, można zadać zapytanie o listę wszystkich części wchodzących w skład produktu, nie znając wcześniej numeracji poziomów hierarchii ich składowych.

Język programowania X-Set zachęca również do wielokrotnego używania zapytań lub ich części, gdyż wszystkie parametry wejściowe i wyjś-ciowe zapytania mają ten sam charakter: są ciągami bajtów. Pozwala to również na abstrahowanie różnych baz danych do postaci standardowego zbioru X-Set.

Hurtownia w tydzień

Firma Digital Archeology oferuje pakiet do tworzenia i obsługi hurtowni danych złożony z serwera, narzędzia do pobierania do serwera danych z baz korporacyjnych i tworzenia z nich zbiorów X-Set oraz narzędzia tworzenia zapytań ad hoc i analiz danych. Istnieje również specjalizowany klient Digital Archeology Explorer Java Client, pozwalający na analizę danych z przeglądarki.

Digital Archeology gwarantuje kompleksową instalację i uruchomienie w ciągu 7 dni hurtowni danych dla potrzeb 5 użytkowników z działu marketingu (ograniczonej do 10 GB danych operacyjnych i nie więcej niż 10 tabel z maksymalnie 100 kolumnami).


TOP 200