Hurtownia na WWW

Oddziały regionalne Narodowego Banku Polskiego otrzymają dostęp do jego hurtowni danych za pośrednictwem intranetu.

Oddziały regionalne Narodowego Banku Polskiego otrzymają dostęp do jego hurtowni danych za pośrednictwem intranetu.

Narodowy Bank Polski (NBP) rozpoczął projekt związany z udostępnieniem części informacji zawartych w jego hurtowni danych za pośrednictwem wewnętrznej sieci intranet. Jako narzędzie do komunikacji między serwerem WWW a hurtownią danych wybrano moduł IntrNet, wchodzący w skład pakietu SAS Sys- tem. Informacje te dotyczą sprawozdawczości bankowej w bankach spółdzielczych i pochodzą z systemu BIS.

Tańszy dostęp

"Zastanawiając się nad sposobem udostępnienia ogromu informacji sprawozdawczych zespołom nadzorczym w NBP, rozważaliśmy kilka możliwości. Ostatecznie, ze względu na najmniejsze związane z tym nakłady inwestycyjne, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie do tego celu intranetu" - mówi Witold Wieteska, zastępca dyrektora departamentu informatyki i telekomunikacji w NBP.

Zdaniem przedstawicieli polskich banków, ten sposób dostępu do hurtowni jest uzasadniony w przypadku szerokiej dystrybucji gotowych raportów, a więc, gdy SAS wykorzystywany jest jako narzędzie prezentacji i wyboru wcześniej opracowanych danych. Wtedy, przy dużej liczbie użytkowników (więcej niż 30), rozwiązanie to staje się tańsze, zapłata obejmuje bowiem licencję na serwer, po stronie użytkownika zaś instalowana jest jedynie przeglądarka. Jednak system SASInstitute jako narzędzie dla analityków, którzy muszą mieć dostęp do danych w orginalnej postaci i sami wiedzą na jaki temat raport chcą uzyskać, nie jest rozwiązaniem wystarczającym.

Nadzór przez intranet

Z nowego systemu mają korzystać zespoły nadzorcze w oddziałach regionalnych NBP. Dotychczas z oddziałów okręgowych, poprzez regionalne, dane sprawozdawcze z banków spółdzielczych przekazywane były do centrali.

Po lipcowej zmianie sposobu raportowania, poprzez pominięcie drugiego z tych etapów, zespoły nadzorcze, jak stwierdzają przedstawiciele banku centralnego, zostały pozbawione informacji.

Obecnie w departamencie informatyki i telekomunikacji Narodowego Banku Polskiego testowana jest wersja pilotażowa systemu. "Aby zapewnić oddziałom regionalnym dostęp do hurtowni danych, musimy opracować odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa i moduł zarządzający. Później czekają nas ostateczne testy użytkowników w oddziałach" - stwierdza Witold Wieteska. Równolegle prowadzony jest wybór serwera WWW, na którym zostanie zlokalizowany IntrNet. Wdrożenie ma być zakończone prawdopodobnie jeszcze w tym roku, chociaż, jak przyznają pracownicy banku, termin ten nie będzie ściśle przestrzegany, gdyż w NBP prowadzone są ważniejsze projekty informatyczne.

Zmiany procedur

Sporo czasu i pracy wymagało w NBP opracowanie aplikacji do udostępniania danych przez WWW . Jak przyznają przedstawiciele banku, powodem tego było to, że przy wdrożeniu hurtowni danych nie pomyślano o takiej formie dostępu do niej. Trzeba było dokonać zmian w wielu procedurach, w tym dotyczących formatowania danych. Standardowe raporty będą powstawały dynamicznie w przeglądarce użytkownika. Zespoły nadzorcze otrzymają dostęp do dwóch z nich. Pierwsze będą dotyczyć poszczególnych banków, drugie zaś określonej ich grupy. Wykorzystując funkcje przeglądarki, można dowolnie redagować formularze i tabele, w postaci których otrzymywane są dane z hurtowni danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200