Hurtownia do kożucha

Dostawcy rozwiązań informatycznych przekonują o konieczności budowania hurtowni danych. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować argumenty przeciwko temu rozwiązaniu.

Dostawcy rozwiązań informatycznych przekonują o konieczności budowania hurtowni danych. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować argumenty przeciwko temu rozwiązaniu.

Przed podjęciem decyzji o realizacji hurtowni danych warto zastanowić się czy poprawi ona funkcjonowanie firmy i przyniesie oczekiwane korzyści finansowe w określonym czasie.

1. Hurtownie danych służą na ogół do gromadzenia danych archiwalnych zebranych przez wewnętrzne systemy transakcyjne

Tylko niewielka część informacji w nich zawartych jest niezbędna do zarządzania firmą.

W wielu przypadkach szefowie przedsiębiorstw nie potrzebują informacji z systemów transakcyjnych poza gotowymi raportami dostarczanymi im periodycznie przez zespół informatyki (lub opracowanymi przez twórcę aplikacji). Jest to naturalne, gdy prowadzona działalność i struktura firmy ulegają szybkim zmianom i nie ma stabilnej bazy historycznej do porównywania aktualnych wyników firmy. Podobnie analiza danych archiwalnych nie wniesie wiele do prowadzenia prostej działalności

2. Hurtownia może znacznie utrudnić działalność

Posiadanie hurtowni danych może być przyczyną powstania zjawiska zwanego "instytucjonalizacją raportów zbyt łatwych do utworzenia". W firmie coraz więcej czasu poświęca się na tworzenie zbędnych raportów, gdyż pokusa łatwości ich sporządzenia jest zbyt silna dla kierowników różnych szczebli.

Analizując obecny stan firmy określmy, które z warunków są spełnione:

  • wystarczające są raporty z systemu transakcyjnego;

  • wszystkie dane historyczne nadal znajdują się w systemie transakcyjnym;

  • dane w systemie są dobrej jakości;

  • instalacja sprzętowa pozwala na realizowanie zapytań do systemu transakcyjnego w odpowiednio krótkim czasie;

  • struktura systemu transakcyjnego jest prosta;

  • nie ma potrzeby udostępniania wielu użytkownikom możliwości tworzenia raportów ad hoc.
Im więcej warunków jest spełnionych, tym mniejsza potrzeba instalowania hurtowni danych.

3. Proces dostosowania hurtowni wymaga czasu

Aby efektywnie wykorzystać hurtownię danych, firma musi często zmienić swoje przyzwyczajenia, procesy biznesowe, praktykę... Przeprowadzając solidną analizę opłacalności tworzenia hurtowni, może okazać się, że czas dojścia do niej jest znacznie dłuższy niż entuzjastyczne oceny dostawcy.

4. Hurtownia dla hurtowni

Istnieją nieograniczone możliwości dodawania danych do hurtowni, co daje jej podstawy do samodzielnego istnienia. Dodawanie danych do hurtowni bez analizy ich przydatności dla przedsiębiorstwa obniża wartość hurtowni, a zwiększa koszty je utrzymywania.

5. Dla niektórych firm narzędzia do tworzenia raportów ad hoc są nieprzydatne

Często użytkownik nie potrafi samodzielnie stworzyć sensownych zapytań do bazy, gdyż działalność firmy jest zbyt skomplikowana. Może to być również wynik ścisłego rozgraniczania kompetencji i uniemożliwiania dostępu do "sekretów" firmowych użytkownikom spoza działu. Tam gdzie istnieje sprawny dział informatyki użytkownicy zwykle na tyle przyzwyczają się do korzystania z jego usług, że nie wyobrażają sobie pracy bez jego wsparcia.

6. Wiele "strategicznych" aplikacji dla hurtowni "żyje" krótko

Jeśli w firmie często analizuje się dane, korzystając z arkuszy obliczeniowych, to nie tylko informatycy nie będą zadowoleni, tworząc równoważne im raporty, ale również użytkownicy - pozbawieni wpływu na kształt i sposób pracy - odrzucą je jako nieprzydatne.

7. Hurtownia danych wymaga stałej, wysoko kwalifikowanej obsługi informatycznej, a to kosztuje

Mimo coraz bogatszej oferty hurtowni "pod klucz" nie należy mieć złudzeń, że hurtownia danych będzie działać bez stałej, specjalistycznej obsługi informatycznej. Bez konserwacji szybko straci swą użyteczność.

8. Wdrażanie hurtowni danych jest zawsze obciążone ryzykiem niepowodzenia

Jeżeli firma nigdy nie podejmowała skomplikowanych projektów informatycznych, warto się zastanowić nad celowością zaczynania od realizacji hurtowni danych. Może się okazać, że koszty czyszczenia danych i przesłania ich do hurtowni w formacie użytecznym są tak duże, iż to już podważa sens jej tworzenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200