Hurtownia danych Oracle

Oracle zamierza w najbliższej przyszłości wprowadzić na rynek bazę danych Oracle7, zmienioną tak, aby oprócz typowego przetwarzania transakcyjnego była przystosowana do aplikacji typu hurtownia danych (data warehouse).

Oracle zamierza w najbliższej przyszłości wprowadzić na rynek bazę danych Oracle7, zmienioną tak, aby oprócz typowego przetwarzania transakcyjnego była przystosowana do aplikacji typu hurtownia danych (data warehouse).

Produkt jest częścią większej strategii Oracle'a dotyczącej obsługi hurtowni danych. Inne firmy - Informix i Sybase - zdefiniowały już wcześniej swe strategię w zakresie hurtowni danych i wprowadziły pierwsze produkty do ich obsługi.

Hurtownia danych, to fizycznie wydzielona część danych firmy, przeznaczonych do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Hurtownia zawiera zestaw informacji, zbudowanych z danych zebranych z wielu wydziałów firmy, zmodelowanych w taki sposób, aby ułatwić podejmowanie decyzji. Dane w hurtowni organizowane są przedmiotowo, nie zaś wg aplikacji, w których powstają lub które nimi zarządzają. Dane do hurtowni są dostarczane okresowo, aby nie zakłócić normalnego działania systemów przetwarzania transakcyjnego.

Baza danych Oracle'a przeznaczona specjalnie do obsługi hurtowni, a przewidziana na koniec br., będzie oparta na architekturze gwiaździstej. Najprościej oznacza to, że zapytania użytkowników, będą kierowane bezpośrednio do właściwych plików, nie będą zaś przechodzić przez wspólny bufor danych, jak to ma miejsce w bazach do przetwarzania transakcyjnego.

Ostatecznym celem firmy jest jednak dostarczenie bazy nadającej się zarówno do obsługi przetwarzania transakcyjnego, jak i do obsługi hurtowni. Zadaniem administratora będzie odpowiednie skonfigurowanie bazy, zależnie od celu jej użycia.

Architektura gwiaździsta jest zbliżona do rozwiązania oferowanego przez firmę Red Brick Systems z Kalifornii, specjalizującą się w obsłudze hurtowni danych. Informix polega na zrównolegleniu zadań w bazie, zaś Sybase zamierza połączyć pracę równoległą z modułem IQAccelerator -specjalnym, opatentowanym, narzędziem do indeksowania i wybierania danych.

Na razie dla swych użytkowników potrzebujących obsługiwać hurtownie danych, Oracle oferuje uaktualnioną wersję swej bazy - Oracle7 Release 7.2. Obecnie dostępna jest ona na komputerach SMP firmy Sequent; w ciągu trzech miesięcy będzie dostępna na inne komputery SMP.

Oracle 7 Release 7.2 zawiera zestaw narzędzi Secure Network Services, przeznaczonych do wznoszenia barier między hakerami a danymi firmy. Do bazy dołączony jest Oracle Network Manager 3.0 służący do administrowania i monitorowania obciążenia sieci SQLNet.


TOP 200