Humansoft wprowadził pakiet Hermes 2000

Osoby, które są bardziej przyzwyczajone do pracy bez myszki, mogą ukryć pasek narzędziowy (zawierający ikony, pozwalające uzyskać szybki dostęp do funkcji programu) i pracować wyłącznie z wykorzystaniem klawiatury. Producent postarał się nawet, by Hermes 2000 obsługiwał dokładnie te same skróty klawiszowe, co starsza wersja dla DOS.

Osoby, które są bardziej przyzwyczajone do pracy bez myszki, mogą ukryć pasek narzędziowy (zawierający ikony, pozwalające uzyskać szybki dostęp do funkcji programu) i pracować wyłącznie z wykorzystaniem klawiatury. Producent postarał się nawet, by Hermes 2000 obsługiwał dokładnie te same skróty klawiszowe, co starsza wersja dla DOS.

Nowością jest precyzyjny generator raportów, umożliwiający użytkownikom projektowanie graficznych i tekstowych wydruków oraz samodzielne opracowywanie etykiet adresowych i towarowych. Te ostatnie mogą również pobierać informacje adresowe z aplikacji wchodzących w skład Microsoft Office 97 i 2000. Program współpracuje również z klientem poczty elektronicznej i umożliwia np. połączenie się ze stroną WWW kontrahenta bezpośrednio z programu.

Moduły

Główna część pakietu Hermes 2000 to Pakiet Podstawowy, który zawiera część magazynowo-handlową, funkcje administrowania systemem, rozrachunki, rejestry VAT, moduł analiz i obsługuje podstawowe kartoteki systemu, takie jak kontrahenci, pracownicy, towary itp. Dodatkowe moduły systemu to: Księga Handlowa, Książka Przychodów i Rozchodów, Płace, Produkcja, Zlecenia Usługowe.

Administrator może decydować, które z modułów będą dostępne pracownikom. Przykładowo, udostępniając możliwość prowadzenia Księgi Handlowej może on wyłączyć funkcje Książki Przychodów i Rozchodów. Administrator odpowiada również za dodawanie do systemu nowych operatorów, określanie zakresu ich uprawnień (standardowo system jest wyposażony w kilka predefiniowanych zestawów uprawnień, np. sprzedawców), ustalanie haseł itp.

Migracja

Wszystkie dane aplikacji Hermes 2000 są przechowywane w bazie danych zgodnej z formatem FoxPro. Taki sam system bazodanowy zastosowano również w poprzedniej wersji pakietu. Migracja danych polega na skopiowaniu folderu, w którym przechowywane są dane firmy (nazwa tego folderu jest taka jak nazwa firmy zdefiniowana w aplikacji), do katalogu Hermes 2000.

Podczas pierwszego uruchomienia Hermes 2000 na ekranie ukaże się komunikat: "Dane pochodzą z wcześniejszych wersji niż program", po czym nastąpi aktualizacja dostosowująca je do potrzeb nowego programu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200