Huawei i Nokia Siemens unowocześnią sieci Orange i T-Mobile

Huawei i Nokia Siemens Networks dostarczą sprzęt do unowocześnienia infrastruktury sieciowej operatorów Orange i T-Mobile w Polsce. Z nieoficjalnych informacji wynika, że łączna wartość kontraktów wynosi ok. 1,7 mld zł.

Na mocy zawartych umów zmodernizowane zostaną m.in. stacje bazowe należące do firm PTC i PTK Centertel. Plany przewidują, że pierwsze zmodernizowane stacje bazowe zostaną uruchomione przed wakacjami. Modernizacja całej infrastruktury ma zakończyć się w 2014 roku. Według informacji Parkietu łączna wartość umów zawartych z firmami Huawei i Nokia Siemens Networks sięga ok. 1,7 mld zł.

Za utrzymanie oraz rozwój infrastruktury współdzielonej przez firmy PTC i Centertel odpowiadać będzie powołana specjalnie w tym celu i kontrolowana przez obie firmy spółka NetWorkS!.

Zawarta w lipcu zeszłego roku umowa o wzajemnym wykorzystaniu radiowych sieci dostępowych PTC i Centertel zakłada m.in. zwiększenie dostępności usług przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania infrastruktury. Korzyści finansowe mają wynikać m.in. z możliwości wyeliminowania duplikujących się stacji bazowych i synergii w zakresie kosztów utrzymania infrastruktury.

W połowie 2011 roku operatorzy sieci Orange i T-Mobile dysponowali odpowiednio ok. 6,5 tys. i 7 tys. stacji bazowych na terenie Polski. Docelowo dzięki nawiązaniu współpracy łączna liczba stacji bazowych PTC i PTK Centertel ma zostać ograniczona do ok. 10 tys. łącznie.

Modernizacja sieci ma natomiast pozwolić m.in. na poprawę jakości i zwiększenie zasięgu świadczonych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednocześnie przedstawiciele PTC i PTK Centertel podkreślają, że współpraca obu firm ogranicza się wyłącznie do aspektów technicznych.


TOP 200