Hosting usługi aplikacji

W celu obniżenia kosztów małe i średnie firmy mogą skorzystać z usług pozwalających m.in. na dostęp do serwerów Windows i Exchange. Przybywa tego typu dostawców.

W celu obniżenia kosztów małe i średnie firmy mogą skorzystać z usług pozwalających m.in. na dostęp do serwerów Windows i Exchange. Przybywa tego typu dostawców.

300 zł

to roczna opłata za hosting usług i aplikacji na platformie Windows.

Usługi hostingu umożliwiają zdalny dostęp do pełnej lub częściowej funkcjonalności biznesowego oprogramowania Microsoftu. Oprogramowania, z którego - ze względu na koszty obsługi i wdrożenia - dotychczas mogły korzystać głównie większe organizacje. Największą z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora MSP zaletą hostingu serwerów poczty elektronicznej, baz danych i serwisów internetowych są znacznie niższe wymagania finansowe. Dodatkowo cała platforma programowa jest obsługiwana i aktualizowana przez dostawcę. Usługi tego typu są zazwyczaj objęte całodobową pomocą techniczną, co pozwala na zapewnienie nieprzerwanego działania.

Poczty u zewnętrznego dostawcy

Pierwszą z obecnych na polskim rynku firm oferujących dostęp do oprogramowania pocztowego firmy Microsoft jest DCS Computer Consultants Group. Na pakiet usług oferowanych poprzez serwis HostedExchange.pl składają się przede wszystkim platforma komunikacyjna Microsoft Hosted Messaging & Collaboration (HMC), funkcjonująca w oparciu o infrastrukturę IT dostawcy, oraz oprogramowanie klienckie Microsoft Outlook 2003, dostępne dla klientów DCS bez dodatkowych opłat. Konfiguracja po stronie klienta odbywa się za pomocą - dostępnego z przeglądarki internetowej - panelu administracyjnego. W zależności od wybranej taryfy, pojemność jednej skrzynki pocztowej wynosi od 250 MB do 1 GB. Poczta objęta jest ochroną przed wirusami i spamem oraz codziennym backupem danych.

Dodatkowo klienci korzystający z hostingu poczty zyskują możliwość mobilnego dostępu do kont pocztowych. HostedExchange.pl pozwala m.in. na sprawdzenie przychodzących listów i odpowiedź na nie z poziomu przeglądarki internetowej komputera (OWA) i telefonu komórkowego (OMA). Oferowane są także usługi dodatkowe dla smartfonów pracujących pod kontrolą systemu Windows Mobile i terminali BlackBerry.

O ile całkowity koszt wdrożenia, w tym zakupu sprzętu i oprogramowania w przypadku własnego środowiska szacowany jest na ok. 20 tys. zł, o tyle opłata związana z wdrożeniem oprogramowania w modelu hosted wynosi tylko 200 zł. Opłata abonamentowa za korzystanie z pojedynczej skrzynki Microsoft Exchange to 50 zł miesięcznie.

Serwisy WWW i bazy danych

Do grona polskich firm świadczących tego typu usługi dołączył niedawno home.pl. Ten dostawca usług hostingu internetowego - we współpracy z Microsoftem - oferuje z kolei usługę Hosting Windows. Jest ona dedykowana właśnie dla firm z sektora MSP. Usługa ta obejmuje hosting serwisów internetowych i baz danych. Hosting Windows dostępny jest w jednej z trzech wersji: Windows Starter, Windows Server i Windows Server PRO. Różnice między nimi to przede wszystkim dostępna przestrzeń dyskowa (od 1 GB do 10 GB), liczba obsługiwanych serwisów internetowych oraz dostępność i funkcjonalność bazy danych Microsoft SQL Server 2005. Niezależnie od wybranej wersji udostępniona platforma umożliwia tworzenie witryn i aplikacji wykorzystujących technologie ASP.Net 2.0 i AJAX.

Podobna usługa, jako HostedWindows.pl, jest również dostępna w ofercie DCS. Na całość oferty hostingu Windows proponowanej przez DCS składają się cztery usługi: Free Hosting, Shared Hosting, Virtual Private Server Hosting i Dedicated Hosting. Pierwsza z nich jest bezpłatną usługą hostingu serwisu internetowego z obsługą ASP.Net i dostępem do dwóch baz danych MS SQL 2005. Jest ona jednak traktowana jako forma promocji tego typu usług na platformie Microsoftu i - zgodnie z regulaminem - jest przeznaczona wyłącznie dla serwisów o charakterze niekomercyjnym.

Do zastosowań komercyjnych skierowane są trzy pozostałe warianty. Usługa Dedicated Hosting zakłada dostęp do dedykowanego serwera przeznaczonego dla pojedynczego klienta, podczas gdy VPS Hosting to dzierżawa współdzielonego serwera o określonych parametrach. Dla każdego z trzech płatnych wariantów dostępne są po trzy plany taryfowe, uzależnione od liczby domen, udostępnionej powierzchni dyskowej i miesięcznych ograniczeń transferu.

Za, czy przeciw?

Zalety

  • Jedną z głównych jest obsługa fragmentów firmowego środowiska IT przez podmioty zewnętrzne, co niesie niższe koszty jednorazowe, jakie musi ponieść firma, aby skorzystać z określonych systemów informatycznych.
  • Jednoczesny hosting - czy to firmowego środowiska poczty elektronicznej, czy też bardziej wyspecjalizowanego oprogramo-wania, jak np. aplikacji CRM - zwykle umożliwia dostęp najbardziej aktualnych rozwiązań. Natomiast koszty związane z funkcjonowaniem całego środowiska IT zostają rozłożone w czasie, a dla użytkowników systemu praktycznie nie ma różnicy czy korzystają oni z rozwiązań zainstalo-wanych lokalnie, czy też znajdujących się na zewnątrz firmy.
  • Zewnętrzny hosting aplikacji ułatwia skalowalność systemów informatycznych wraz z rozwojem organizacji i jej potrzeb.

Wady

  • Jednocześnie należy pamiętać, że takie rozwiązania są opłacalne do pewnego momentu rozwoju firmy. Po osiągnięciu określonej liczby stanowisk lub stopnia skompliko-wania całego środowiska należy zastanowić się nad stworzeniem własnych służb IT.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200