Hortex wdroży Oracle CPG

Oracle Polska podpisał umowę z Hortex Holding SA, dotyczącą wdrożenia nowego, kompleksowego systemu informatycznego. Ma on wspomóc planowany rozwój Horteksu w pierwszej dekadzie następnego stulecia - zharmonizować łańcuch dostaw i zwiększyć skuteczność zarządzania środkami pieniężnymi. W ramach umowy zostanie wdrożony system Oracle CPG, składający się z modułów zarządzania finansami, produkcją procesową oraz zarządzania logistyką procesów charakterystycznych dla planowania łańcucha podaży.

Oracle Polska podpisał umowę z Hortex Holding SA, dotyczącą wdrożenia nowego, kompleksowego systemu informatycznego. Ma on wspomóc planowany rozwój Horteksu w pierwszej dekadzie następnego stulecia - zharmonizować łańcuch dostaw i zwiększyć skuteczność zarządzania środkami pieniężnymi. W ramach umowy zostanie wdrożony system Oracle CPG, składający się z modułów zarządzania finansami, produkcją procesową oraz zarządzania logistyką procesów charakterystycznych dla planowania łańcucha podaży.

Jako pierwsza ma być wdrożona część finansowa, co spowodowane jest głównie koniecznością rozwiązania problemu roku 2000. Moduł zarządzania finansami - Oracle Financials - zostanie zainstalowany w centrali przedsiębiorstwa i w zakładach produkcyjnych. Przy realizacji projektu planowane jest zastosowanie metody szybkiego wdrożenia, opracowanej przez Oracle`a i Arthur Andersen. Pierwsza faza wdrożenia obejmie 250 użytkowników. Docelowo objętych zostanie nim 600 użytkowników, działających w rozproszonej strukturze firmy.

Wdrażane w Horteksie rozwiązanie Oracle przeznaczone jest dla producentów z branży CPG (towary szybko zbywalne). Integruje ono przepływ informacji w przedsiębiorstwie między procesami biznesowymi. Według Oracle`a jest to rozwiązanie całościowe, o znacznie większej funkcjonalności niż klasyczne systemy ERP czy systemy planowania łańcucha dostaw.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200