Honoris Causa dla "pierwszego informatyka" w Polsce

Uniwersytet Śląski nada tytuł doktora honoris causa Profesorowi Janowi Węglarzowi, światowej sławy informatykowi, inicjatorowi i twórcy infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego w Polsce. Profesor zostanie uhonorowany w środę 2 lipca w Muzeum w Sosnowcu.

Prof. Jan Węglarz skupia się na badaniach operacyjnych. Jest członkiem rzeczywistym PAN, dyrektorem Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej (PP), kieruje Zakładem Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji w tym instytucie. Pełni też funkcję pełnomocnika dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Obszar pracy badawczej prof. Węglarza to problematyka ze styku informatyki, badań operacyjnych i nauk decyzyjnych. W tym zakresie profesor uzyskał szereg oryginalnych wyników, szeroko cytowanych i rozwijanych w kraju i za granicą. W ostatnich latach zainicjował badania w zakresie wielokryterialnych problemów zarządzania zasobami w systemach typu grid i współredagował pierwszą w literaturze światowej monografię poświęconą zarządzaniu zasobami w tych systemach.

Ważnym dla środowiska naukowego obszarem aktywności prof. J.Węglarza jest rozwój infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i jej związków z infrastrukturą światową. Jako wieloletni członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Infrastruktury Informatycznej KBN, współtworzył koncepcję rozwoju naukowych miejskich sieci komputerowych, przewodniczył Komitetowi Programowemu konferencji POLMAN (1994-1999), konferencji ISTHMUS'2000 oraz od 2001 roku konferencji PIONIER, związanej z realizacją programu rozwoju Polskiego Internetu Optycznego, którego był współautorem.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce


TOP 200