Holding w budowie

ComputerLand zainwestuje około 2,5 mln PLN we wrocławskie Przedsiębiorstwo Techniki Bankowej elba. Zawarta w styczniu br. umowa kończy etap negocjacji dotyczących współpracy firm, rozpoczęty we wrześniu 1995 r. W zamian za inwestycje w PTB elba, ComputerLand otrzyma przynajmniej 51 % udziałów w firmie produkującej oprogramowanie dla banków.

ComputerLand zainwestuje około 2,5 mln PLN we wrocławskie Przedsiębiorstwo Techniki Bankowej elba. Zawarta w styczniu br. umowa kończy etap negocjacji dotyczących współpracy firm, rozpoczęty we wrześniu 1995 r. W zamian za inwestycje w PTB elba, ComputerLand otrzyma przynajmniej 51 % udziałów w firmie produkującej oprogramowanie dla banków.

Przedsiębiorstwo Techniki Bankowej elba specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla dużych i średnich banków komercyjnych. Według przedstawicieli firmy, współpraca z ComputerLandem świadczącym usługi integracyjne, ma zapewnić klientom z sektora bankowego kompleksową obsługę informatyczną.

"Nie mieliśmy dotychczas w ofercie specjalistycznego oprogramowania dla banków. W zakresie obsługi informatycznej tych klientów oferta elby wzbogaca naszą. Zdecydowaliśmy o wyborze tego właśnie partnera, bo uważamy elbę za najlepszą polską firmę w dziedzinie produkcji oprogramowania bankowego" - powiedziała Beata Baran z ComputerLandu. W ubiegłorocznych katowickich targach oprogramowania elba otrzymała I nagrodę górnośląskiego okręgu PTI i II nagrodę regulaminową za System Kompleksowej Automatyzacji Rachunkowości Bankowej (SKARB). Za ten sam produkt elba została nagrodzona w listopadzie na gdańskich targach InfoMan '95. SKARB jest zintegrowanym systemem obsługującym centrale banku i sieć oddziałów. System, działający w otwartym środowisku unixowym, oparty jest na architekturze klient/serwer.

"W najbliższym czasie wspólnie z ComputerLandem przygotowujemy kompleksową ofertę dla banków - rozwiązania pod klucz. Ze strony elby będzie to oprogramowanie oparte na naszym głównym produkcie, jakim jest SKARB" - powiedziała Renata Tomczak, rzecznik wrocławskiej firmy.

PTB elba jest w trakcie przekształcania się w spółkę akcyjną. Firma wejdzie w skład tworzonego przez ComputerLand hodingu. Koncepcja holdingu komplementarnych firm realizowana jest przez ComputerLand od połowy ub.r. Według Tomasza Sielickiego, prezesa ComputerLandu na ten cel przeznaczono przynajmniej 6,5 mln PLN, czyli połowę wpływów z publicznej emisji akcji z czerwca 1995 r. oraz ponad 2 mln PLN pochodzące z wcześniejszej działalności operacyjnej. Jesienią ub.r. w skład holdingu weszły nowo powstałe spółki OSI CompuTrain SA, świadcząca usługi szkoleniowe i Positive SA, oferująca usługi związane z organizacją procesów informatycznych. Koszt inwestycji w obie firmy wyniósł odpowiednio 400 i 250 tys. PLN. PTB elba będzie trzecią spółką w holdingu. Pozostałą część środków ComputerLand zamierza zainwestować w firmy zajmujące się dostarczaniem wyspecjalizowanych produktów, przenaczonych dla ściśle określonego klienta. "Nasze plany inwestycyjne związane z rozbudową holdingu zmierzają w kierunku oprogramowania, infrastruktury i specjalizacji wertykalnych tj. działalności szkoleniowej, i GIS. W sferze naszych zainteresowań jest również doradztwo informatyczne" - twierdzi Tomasz Sielicki. Według prezesa ComputerLandu pierwszy etap budowy holdingu, polegający na rozdysponowaniu środków przeznaczonych na inwestycje, zakończy się w połowie 1996 r.


TOP 200