Hodowla kapłanów

Otrzymaliśmy list od prodziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej Krzysztofa Antoszkiewicza. Oto fragmenty:

Otrzymaliśmy list od prodziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej Krzysztofa Antoszkiewicza. Oto fragmenty:

W numerze 19/49 [11 maja 1992] ukazał się artykuł poświęcony porównaniu studiów na kierunku Informatyka na różnych polskich uczelniach wyższych. W artykule tym informacje, dotyczące Politechniki Warszawskiej są co najmniej nieścisłe:

1) na Wydziale Elektroniki PW studia na kierunku Informatyka prowadzone są od ponad 20 lat. Obecnie (od 3 lat) w dwóch instytutach: Automatyki - specjalność "Komputerowe wspomaganie decyzji" - i Informatyki: specjalność "Budowa i oprogramowanie maszyn cyfrowych".

2) studia na kierunku Informatyka są prowadzone również np. na wydziale Fizyki Teoretycznej i Matematyki Stosowanej PW.

Na Wydziale Elektroniki jest obecnie przeprowadzana poważna reforma systemu studiowania i choć głównie na ten temat udzieliłem informacji redaktorom ComputerWorld, to w artykule nie ma o tym żadnej wzmianki. Zmiany programowe nie są rewolucyjne. W szczególności uległa zmniejszeniu ogólna ilość zajęć (do 25 godzin w tygodniu), przy zwiększeniu ilości godzin obieralnych. Zajęcia obieralne stanowią około 30% w drugim etapie studiów, tj. na semestrach 5-9. W ofercie na rok akademicki 1992/93 jest ponad 50 przedmiotów.

Programy studiów są znane studentom, bowiem na ich podstawie dokonują oni zapisów na przedmioty w następnym semestrze. Przedmiot może być wykładany równolegle przez kilku wykładowców. Elastyczny system studiów oznacza w praktyce indywidulny tok studiów dla każdego studenta WE PW.

Kandydat na studia "ryzykuje życiem", jak się wyraził Pan redaktor, wybierając uczelnię o słabej renomie, a zwłaszcza taką, która programy studiów na Informatyce ma niezmieniane od lat. "Trzy lata w dzisiejszej informatyce to przecież cała epoka", a nasz program, dzięki dużej ilości przedmiotów obieralnych, uaktualnianych co semestr, jest zawsze dostosowany do aktualnego stanu wiedzy.

Załącznik (skrót): oferta przedmiotów obieralnych na Wydziale Elektroniki - semestr zimowy: Advanced Data Structures; metody translacji; w języku PROLOG; w środowisku WINDOWS; FORTRAN'77; laboratorium języka C; Turbo Pascal; środowisko programowania systemu Unix; Data Base Management Systems (DBMS); podstawy grafiki 3D; systemy baz danych; systemy CAD; wybrane problemy sztucznej inteligencji; makromodelowanie dla analizy i projektowania układów elektronicznych; systemy ekspertowe; fizyka sieci neuronowych; hierarchiczne układy decyzyjne; techniki analizy ukłądów wielkich; architektura mikroprocesorowa 32- bit.; komputerowa technika pomiarowa; mikroprocesory; technika komp. proj. mikroelektr. układów scalonych; wprowadzenie do proj. układów VLSI; mikroporocesorowe systemy operacyjne 1-proj.; mikrokontrolery jednoukładowe i ich zastosowanie; logika dla informatyków; obliczenia równoległe; optymalizacja dyskretna i algorytmy na grafach; algorytmy i struktury danych; podstawy logiczne sztucznej inteligencji.

Od autora artykułu: Dziękuję za list. Przy opracowywaniu artykułu bardzo brakowało mi powyższego załącznika. Jak obydwaj dobrze wiemy, wynikało to z prostego faktu, iż nie był on jeszcze uchwalony przez Radę Wydziału w chwili naszej rozmowy w kwietniu. Oferujemy łamy CW do publikacji przedmiotów obieralnych w semestrze letnim (po prawomocnej uchwale Rady Wydziału).

Andrzej Dyżewski

* * *

Powodem, który skłonił mnie do napisania tych kilku słów był list firmy Idea Contact z Kalisza, opublikowany w Waszym piśmie w nr. 23 z dn. 8.06. br. w rubryce "Listy do redakcji". W liście tym oferowany jest program "Księga przychodów i rozchodów" sprzedawany przez firmę Idea Contact w dużym nakładzie oraz po przystępnej cenie. Jako posiadacz licencjonowanej wersji 2.0 tego programu chciałbym przestrzec wszystkich ewentualnych jego nabywców.

Nie kupujcie kota w worku!

Program jest amatorski, roi się od oczywistych błędów, nie pamięta wcześniej wprowadzonych do niego danych, nie robi żadnych wydruków, praca z nim może każdego użytkownika, który zetknął się z tego typu programami i wie czego można od nich oczekiwać, doprowadzić do białej gorączki.

Firma Idea Contact nie ustosunkowuje się oczywiście do listownie zgłoszonych uwag, po zainkasowaniu pieniędzy (oczywiście cały czas są to nieduże pieniądze) kontakt z nią po prostu się urywa.

Paweł Bruź

Al. Kard. Wyszyńskiego 69 m. 33

94-047 Łódź

OD REDAKCJI: Wobec kontrowersji, firmę Idea Contact prosimy o nadesłanie programu w celu przetestowania.


TOP 200