Hitachi modyfikuje USP

Hitachi ulepsza platformę i oprogramowanie do zarządzania pamięciami masowymi.

Hitachi ulepsza platformę i oprogramowanie do zarządzania pamięciami masowymi.

Hitachi Data Systems (HDS) wprowadziła zestaw ulepszeń dla macierzy USP V (Universal Storage Platform V) oraz zaktualizowane oprogramowanie Storage Command Suite 6.0. Jednocześnie Kevin Sampson, dyrektor marketingu w HDS zapowiedział, że firma zamierza jeszcze w tym roku wprowadzić do oferty , które będą mogły być instalowane w pamięciach masowych USP. Hitachi idzie więc w ślady EMC, która wsparcie dla technologii SSD ogłosiła już na początku tego roku i oferuje dyski wykorzystujące pamięci Flash jako opcjonalne wyposażenie korporacyjnych pamięci DMX.

USP V to macierze wyposażone w kontrolery ze zintegrowanymi funkcjami do obsługi mechanizmów wirtualizacji pamięci masowych, zarządzane przez oprogramowanie Hitachi Storage Command Suite. Nowa wersja pakietu została wyposażona w funkcje Hitachi Universal Replicator i Hitachi True Copy rozszerzone o możliwości synchronicznej i asynchronicznej replikacji danych współpracujące z funkcjami Hitachi Dynamic Provisioning. Oprócz tego firma wprowadziła nowy moduł Hitachi Replication Manager umożliwiający konsolidację wszystkich procesów replikacji uruchamianych w systemie i zarządzanie funkcjami RPO (Recovery Point Objectives) i RTO (Recovery Time Objectives).

Nowym elementem pakietu jest też Hitachi Storage Capacity Reporter, narzędzie do bieżącego monitorowania i raportowania dostępnej oraz wymaganej przez aplikacje pojemności pamięci, bez potrzeby instalacji modułów agenckich. Umożliwia ono zarówno prezentację raportów tworzonych w czasie rzeczywistym oraz analiz historycznych, jak też prognozowanie zapotrzebowania na pamięć i wizualizację konfiguracji wirtualnego systemu.

W porównaniu do Storage Command Suite 5.0, nowa wersja pakietu przede wszystkim została wyposażona w rozbudowane i scentralizowane funkcje interfejsu graficznego, w znacznym stopniu eliminujące potrzebę korzystania z linii poleceń oraz ograniczyła konieczność instalacji modułów agenckich niezbędnych do obsługi aplikacji.

Dodatkowo Hitachi ogłosiła, że pamięci USP V, a także ich mniejsze wersje USP VM będą wspierać nowy protokół .

Najważniejsze modyfikacje:

  • Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających lokalną lub zdalną replikację wolumenów zarządzanych przy wykorzystaniu funkcji thin-provisioning (elastyczne tworzenie i dopasowywanie fizycznej konfiguracji do bieżących wymagań).
  • Rozszerzenie palety dysków obsługiwanych przez macierze o napędy Fibre Channel 400 GB, 10 000 obr./min. oraz modele Serial ATA o pojemności 1 TB.
  • Zwiększenie pojemności pamięci cache w urządzeniach z 500 GB do 1 TB.
  • Rozszerzenie i konsolidacja narzędzi do zarządzania pamięciami w ramach nowej wersji pakietu Hitachi Storage Command Suite 6.0.


TOP 200